Życie na kredycie! Coraz więcej Polaków dotkliwie odczuwa skutki wyższych rat kredytowych.

2022-06-29 /301
Życie na kredycie! Coraz więcej Polaków dotkliwie odczuwa skutki wyższych rat kredytowych.
źródło: fot. freepik.com

Wyniki raportu „Polacy o cenach produktów i usług”, opracowanego przez agencje Inquiry pokazują jasno, że 75% Polaków dotkliwie odczuwa wzrost rat kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Blisko połowa badanych - 46% - wskazuje również spadek dochodów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Równie duża grupa badanych osób spodziewa się, że podobna tendencja utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Szalejąca inflacja, a co za tym idzie wzrost stóp procentowych sprawił, że w ciągu ostatniego miesiąca znacznie wzrosły obawy kredytobiorców o możliwość terminowej spłaty kredytu. W maju 2022 r. takie obawy miało aż 62% kredytobiorców. Dla porównania w kwietniu było ich 57%, a w marcu 55%. Wzrost wysokości rat kredytów dla co trzeciego kredytobiorcy okazał się bardzo dotkliwy. Zważywszy na fakt, że prawie połowa Polaków spłaca kredyt hipoteczny lub konsumpcyjny to skala zjawiska jest mocno niepokojąca.

Coraz większy odsetek Polaków oprócz wzrostu rat kredytów odczuwa również wzrost cen towarów i usług. Zjawisko to powoduje, że coraz więcej osób ogranicza wydatki. Jak pokazują badania najczęściej Polacy rezygnują z wydatków na rozrywkę, kulturę oraz usługi gastronomiczne. Osoby biorące udział w badaniu dostrzegają związek pomiędzy ciągle rosnącą inflacją, a ogólną sytuacją panującą na świecie. Za najczęstsze przyczyny obecnej sytuacji podają wzrost cen paliw (ok. 77% badanych), wzrost cen energii (ok. 69% badanych), wzrost cen transportu (ok. 52% badanych), wzrost podatków (ok. 36% badanych) oraz programy społeczne, w tym najbardziej popularny program 500+ (ok. 34% badanych). Warto również zaznaczyć, że ponad połowa (54%) badanych osób negatywnie ocenia działania obecnego rządku w zakresie przeciwdziałania skutkom inflacji.

Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce robi się coraz trudniejsza. Większość Polaków upatruje przyczyn inflacji ww zjawiskach zewnętrznych (a nawet gotowa jest zaakceptować wyższe ceny paliw), niemniej widzimy powody do niepokoju. Już teraz ograniczamy wydatki na rzeczy, które nie są absolutnie niezbędne – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes agencji Inquiry.

Pełna wersja najnowszego raportu „Ceny produktów i usług” jest dostępna pod adresem: https://inquirymarketresearch.pl/polacy-o-cenach-produktow-i-uslug/

O badaniu

Badanie „Polacy o cenach produktów i usług” realizowane jest przy pomocy metody VAWI w miesięcznych falach od marca 2022 r. Badana grupa składa się z 2000 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzane jest online na panelu YouGov.

Adam Siekaniec

Adam Siekaniec