Zwrot w sprawie dofinansowania na nowe autobusy! Miliony dla związku już niebawem?

     Niedawno informowaliśmy Państwa, że projekt ZKG „KM” w Olkuszu, dotyczący prawie 20-milionowego dofinansowania na nowe autobusy nie znalazł się w gronie zwycięzców. Związek Komunikacji Miejskiej, wraz z olkuskim magistratem, postanowił odnieść się do licznych dyskusji, które w ostatnim czasie rozgrzały opinię publiczną. Jak się dodatkowo okazuje, szansa na nowe autobusy jest znów realna.

     Związek Komunikacji Miejskiej najpierw postanowił wytłumaczyć, dlaczego projekt „Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego” nie uzyskał wystarczającej liczby punktów: W ocenie wniosków o dofinansowanie wyżej punktowane były te projekty, które nie skupiały się wyłącznie na kwestiach związanych z komunikacją miejską, a rozszerzały ten zakres np. o budowę parkingów park&ride. Jako ZKG „KM” nie mogliśmy występować z projektami budowlanymi, gdyż przepisy ograniczają naszą działalność do organizacji publicznego transportu zbiorowego. Można więc powiedzieć, że od samego początku mieliśmy nieco bardziej pod górkę niż inni wnioskodawcy, którzy mogli uzupełniać aplikacje o dodatkowo punktowane pozycje – tłumaczy Tadeusz Chwast, przewodniczący Zarządu ZKG „KM”.

     Okazało się również, że pula środków Urzędu Marszałkowskiego na ten cel okazała się mniejsza, niż wartość wszystkich złożonych wniosków. Projekt ZKG „KM” został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej projektów, które otrzymały dofinansowanie. Z wnioskowanych 19 mln zł dofinansowania przyznano 14,8 mln zł. W związku z tym, burmistrz i radni Gminy Olkusz wyrazili zgodę na zwiększenie wkładu własnego. Jeżeli podobnie postąpią pozostałe gminy wchodzące w skład związku, to nasz wniosek znajdzie się na liście podstawowej.

     Podjęto już w tej sprawie pierwsze działania. Radni Rady Miejskiej w Olkuszu zgodzili się z burmistrzem Romanem Piaśnikiem na to, aby przystąpić do projektu, którego efektem będzie zakup 23 nowoczesnych autobusów, spełniających normy EURO VI oraz wdrożenie systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Ma to kosztować 28 milionów złotych, a właśnie 15 mln zł ma pochodzić z dofinansowania.

     Część radnych Prawa i Sprawiedliwości nie może się odnaleźć w zaistniałej sytuacji, sugerując, że pomniejszenie dofinansowania jest porażką obecnych władz Olkusza. Jest to dla mnie argumentacja o tyle niezrozumiała, gdyż to właśnie władze Olkusza – z obecnym burmistrzem Romanem Piaśnikiem – były inicjatorami projektu oraz jego głównymi orędownikami. Dodatkowo, Urząd Marszałkowski wprost przyznaje, że w przypadku wystąpienia oszczędności przetargowych uzyskane dofinansowanie ulegnie zwiększeniu. Z doświadczenia wiemy, że tego typu sytuacje zdarzają się nad wyraz często, więc może się okazać, iż nie będziemy musieli wcale zwiększać wkładu własnego – mówi radny Rady Miejskiej w Olkuszu Ryszard Ryza.

     Jeżeli władze Bolesławia, Klucz i Bukowna pójdą w ślady Olkusza i wyrażą zgodę na to, by ZKG „KM” podpisał umowę o dofinansowanie, to pierwsze nowe autobusy na ulicach tych czterech gmin mogą pojawić się jeszcze w 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *