Zniesienie kar za „polskie obozy śmierci”: Jak głosowali posłowie ziemi olkuskiej?

Od kilku dni opinia publiczna żyje uchwaloną przez sejm, w lekko mówiąc „kontrowersyjny” sposób, nowelizacją ustawy o IPN. Jak w tej sprawie głosowali lokalni parlamentarzyści Lidia Gądek, Agnieszka Ścigaj i Jacek Osuch?

Przyjęty przez sejm akt uchyla artykuły: 55a, który grozi karami grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności między innymi za zbrodnie III Rzeszy oraz artykuł 55b, który głosi, że przepisy karne mają się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu”. Taka decyzja partii rządzącej, zwłaszcza po nie tak danych słowach o „polskim holokauście” na całym świecie, przez wielu została przyjęta z dużym oburzeniem.

Zarzuty padały też pod adresem samego przebiegu uchwalenia ustawy. Projekt został bowiem dodany do porządku obrad parlamentu tego samego dnia, w którym został przyjęty. W ciągu niecałych 100 minut odbyły się wszystkie trzy czytania, dając deputowanym zaledwie 15 minut na zgłaszanie poprawek. Co więcej, jeszcze tego samego dnia nad projektem obradował również Senat, po czym podpisał go Prezydent RP…. będąc na Łotwie. Wieczorem wygłosił on wspólne oświadczenie z premierem Izraela.

Ostatecznie sejm przyjął projekt ustawy 388 głosami za i 25 przeciw, przy 5 głosach wstrzymujących. Posłanka Platformy Obywatelskiej Lidia Gądek oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Osuch poparli nowelizację ustawy o IPN. Przeciw zagłosowała natomiast posłanka Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj. Pełną, imienną listę głosujących można zobaczyć TUTAJ.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *