Zmiana olkuskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalona. „Górka pod Krzyżem” zostanie zabudowana

Rada Miejska w Olkuszu przyjęła uchwałę zmieniającą Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Sesja, trwająca od godziny 10:00, aż do 19:30 budziła wiele emocji, łącznie z pojawieniem się kilkudziesięciu mieszkańców. Najgorętszym tematem była zabudowa „Górki” za olkuskim wiaduktem. Ostatecznie zmiany planistyczne zostały przyjęte 12 głosami za, 2 przeciw i 5 wstrzymującymi się przy nieobecności 2 radnych.

31253008 1812278482163645 4815562206093508608 n 2 - Zmiana olkuskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalona. "Górka pod Krzyżem" zostanie zabudowana

Na wtorkowej sesji olkuskiej rady przyjęto najistotniejszą zmianę planistyczną w obecnej kadencji. Decyzją Radnych, największy obszar nieurządzonej zieleni w środku Olkusza został przekwalifikowany na tereny budowlane. Na obradach zjawiło się kilkudziesięciu właścicieli nieruchomości na „Górce pod Krzyżem”, którzy lobbowali za przekształceniem ich terenów w działki budowlane. Taka zmiana znacząco podwyższy bowiem ich wartość. Następnymi krokami będzie zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, wraz z tzw. ekspertyzą dotyczącą krajobrazu. Nowy Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz sposób jego przyjęcia wzbudził jednak niemałe kontrowersje.

30714525 1003110979843347 8187882772140916736 o 1 - Zmiana olkuskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalona. "Górka pod Krzyżem" zostanie zabudowana
fot. Zaznaczony teren „Górki”, na którym widać, w którym miejscu zostanie on zabudowany

Podczas obrad podnoszone zostały bowiem zarzuty, że do jednej uchwały Rady Miejskiej wrzucane były tereny, które wymagały jedynie kosmetycznych poprawek oraz te, których podjęcie wywoływało dużo kontrowersji. Dla przykładu, tereny od Al. 1000-lecia do ul. Dworskiej połączono z terenami niezwykłej wagi dla przewietrzania miasta, czyli z obszarem od Al. 1000-lecia w kierunku Osiedla Młodych. W ten sposób radni, którzy popierali jedne zmiany i jednocześnie byli przeciwko drugim, nie mogli należycie wyrazić swojego zdania. Z uchwalonymi reformami wiążą się również koszty uzbrojenia nowych terenów, wraz z budową chodników, jezdni i mediów: te oszacowano na około 2,5 miliona złotych. Zdaniem przeciwników zmian, to niewspółmiernie wysokie kwoty dla tak wąskiej grupy osób. Ponadto władze miasta mają liczyć na 500 tysięcy zł. z tytułu renty planistycznej. Wystarczy jednak, by każdy właściciel nieruchomości poczekał 5 lat od zmian planu miejscowego, by Gmina Olkusz otrzymała z tego tytułu okrągłe zero złotych. Nie można tez zapominać o najczęściej podnoszonych głosach o zwiększonej emisji zanieczyszczeń z każdego nowego komina, zagrożeniach skomasowanymi wodami opadowymi oraz wątpliwym uroku oglądania dworków zamiast dotychczasowej łąki. Jakie jest natomiast Państwa zdanie na ten temat? Zachęcamy do przedstawiania swoich uwag w komentarzach.

20180425 164743 HDR - Zmiana olkuskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalona. "Górka pod Krzyżem" zostanie zabudowana

zdjęcia: Krzysztof Pietruszka

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *