Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2020!

Do piątku 12 lipca zgłaszać można propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2020. Na realizację pomysłów mieszkańców Urząd Miasta i Gminy Olkusz przeznaczy okrągły milion złotych. 

Budżet Obywatelski Olkusza to inicjatywa, która trwale zmobilizowała naszą społeczność i przynosi piękne efekty. Dziękuję za zaangażowanie wszystkich Państwa w dotychczas realizowanych edycjach Budżetu Obywatelskiego. Na bieżąco realizujemy zwycięskie projekty z poprzedniej edycji, a już teraz zachęcam do składania wniosków do piątej edycji. Jestem przekonany, że Państwa zaangażowanie i dobre pomysły przyczynią się do powstania wielu cennych inicjatyw – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Środki na projekty zadań podzielone zostały tradycyjnie na 3 pule: 600 tysięcy zł. przeznaczone zostanie na projekty o wartości od 50 do 100 tysięcy złotych, 250 tysięcy zł. trafi na zadania od 25 do 50 tysięcy złotych, a 150 tysięcy zł. sfinansuje zadania o warte nie więcej niż 25 tysięcy złotych. Każdy mieszkaniec gminy Olkusz może zgłosić dowolną liczbę zadań, a żeby projekt był ważny, musi on zostać poparty przez 15 mieszkańców, którzy złożą pod nim swój podpis. Gotowe zadania należy zgłosić natomiast za pomocą formularzu dostępnego na stronie internetowej olkuskiego magistratu lub w punkcie podawczym Urzędu.

bo 2020 2 786x1024 - Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2020!

Zakres projektu musi mieścić się zadaniach własnych gminy, a jego realizacja zapewnić swobodny oraz nieodpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców. Zadanie musi również być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, na terenie, na którym nasza gmina, zgodnie z obowiązującym prawem, może wydatkować środki publiczne. Spełnione muszą także zostać warunki celowości i gospodarności, co oznacza, że środki potrzebne na realizację  zadania powinny zostać wykorzystane w sposób oszczędny i wydajny, a planowane nakłady powinny być proporcjonalne do spodziewanych efektów.

Po upłynięciu terminu do zgłaszania projektów nastąpi ich analiza, która potrwa do końca sierpnia. 2 września poznamy z kolei te zadania, które pozytywnie przeszły przez proces oceny i trafią pod głosowanie. Od 7 do 20 października odbywać będzie się głosowanie, w którym udział może wziąć każdy mieszkaniec gminy Olkusz, dysponując 3 głosami (o wadze 3, 2 oraz 1 punktu). Co ważne wybierać może także osoba małoletnia, ale w takim przypadku konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Głosować można zarówno przez Internet, jak i poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urn, które znajdować się będą w określonych później miejscach.

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2020 ogłoszone zostaną do 28 października. Zwycięskie projekty zrealizowane zostaną natomiast w roku następnym. W imieniu Redakcji Kuriera Olkuskiego serdecznie zachęcam Państwa zarówno do zgłaszania swoich pomysłów, jak też do głosowania nad wybranymi projektami. Instytucja budżetu obywatelskiego daje bowiem mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na nasze małe Ojczyzny.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *