Zederman odebrał nagrodę dla „Najbardziej nowatorskiej wsi Małopolski”

Na początku lipca informowaliśmy o zwycięstwie wsi Zederman w konkursie „Niezwykła małopolska wieś”, za co sołectwo Gminy Olkusz otrzymało nagrodę w wysokości 60 tysięcy złotych na wskazaną przez sołectwo inwestycję o charakterze ogólnodostępnym, a więc służącą wszystkim mieszkańcom.

5I7A06011000x - Zederman odebrał nagrodę dla "Najbardziej nowatorskiej wsi Małopolski"

Przedostatni weekend września był zatem okazją do świętowania: najpierw w sobotę, w czasie festynu organizowanego w Zedermanie, a dzień później w czasie oficjalnej uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w sądeckim Miasteczku Galicyjskim. Udział w obu imprezach wzięła liczna grupa mieszkańców sołectwa na czele z Sołtys Sabiną Gęgotek.

Choć wyniki konkursu były nam już znane wcześniej, to w ten weekend wspólny sukces całej społeczności Zedermana przeżywaliśmy na nowo. Doskonała współpraca z sołtysem, radą sołecką i mieszkańcami wsi owocuje licznymi inicjatywami, które zostały docenione na szczeblu wojewódzkim, co jest dla nas powodem do dumy. Mieszkańcy też bardzo dobrze wiedzieli co zrobić z przyznaną nagrodą – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W konkursie „Niezwykła małopolska wieś” o wyróżnienie walczą sołectwa i mieszkańcy, którzy aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich małych ojczyzn, dbają o estetykę wsi oraz o ochronę dziedzictwa kulturowego. Nie bez znaczenia są też lokalne inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Jak czytamy na stronie internetowej Województwa Małopolskiego, Zederman został doceniony m.in. za inicjatywy dedykowane osobom starszym i dzieciom, aktywną działalność Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ambitne plany związane z wydaniem publikacji prezentującej miejscowość.

Ten sukces jest dla nas wszystkich wielkim wyróżnieniem i jednocześnie zachętą do dalszej pracy na rzecz naszego sołectwa i Gminy Olkusz. Ostatnie lata były czasem wytężonej pracy na rzecz mieszkańców w każdym wieku. Zdajemy sobie sprawę, że jako społeczeństwo ciągle się zmieniamy i oczekujemy od naszego otoczenia coraz więcej. Jako sołtys mam to szczęście, że jednocześnie mieszkańcy dają z siebie coraz więcej, co przy wsparciu ze strony władz miasta daje bardzo dobre rezultaty – uważa Sołtys Zedermana Sabina Gęgotek.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *