Zederman najbardziej nowatorską wsią w Małopolsce!

Olkuskie sołectwo Zederman zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”, organizowanym przez Województwo Małopolskie.

miniaturka 367 800x445 - Zederman najbardziej nowatorską wsią w Małopolsce!

Za zajęcie pierwszego miejsca Zederman otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. zł. Przedmiotem oceny komisji konkursowej były inicjatywy lokalne, zrealizowane na terenie sołectwa w ostatnich 5 latach liczonych od roku poprzedzającego konkurs. Współpraca różnych instytucji i grup nieformalnych, silne organizacje pozarządowe czy wspólna wizja rozwoju sołectwa były głównymi czynnikami decydującymi o wyjątkowości Zedermana. Doceniona została między innymi aktywność miejscowej Szkoły Podstawowej w pozyskaniu środków zewnętrznych i jej udział w programach zewnętrznych, działalność edukacyjna na rzecz różnych grup mieszkańców, aktywne Koło Gospodyń Wiejskich, silnie zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna, zaangażowanie Klubu Sportowego „Błysk” na rzecz promocji sportu i edukacji młodzieży czy obecność firm działających w obszarach tradycyjnie związanych z obszarami wiejskimi.

zederman 4 - Zederman najbardziej nowatorską wsią w Małopolsce!

Ten sukces jest dla nas wszystkich wielkim wyróżnieniem na tle całej Małopolski i jednocześnie zachętą do dalszej pracy na rzecz naszego sołectwa i Gminy Olkusz. Zdajemy sobie sprawę, że jako społeczeństwo ciągle się zmieniamy i oczekujemy od naszego otoczenia coraz więcej. Jako sołtys mam to szczęście, że jednocześnie mieszkańcy dają z siebie coraz więcej, co przy wsparciu ze strony władz miasta daje bardzo dobre rezultaty – uważa Sabina Gęgotek, sołtys Zedermana.

Uzyskane w konkursie pieniądze zostaną wydane na wskazaną przez sołectwo inwestycję o charakterze ogólnodostępnym, a więc służącą wszystkim mieszkańcom Zedermana.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *