Zederman najbardziej nowatorską wsią w Małopolsce!

Olkuskie sołectwo Zederman zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”, organizowanym przez Województwo Małopolskie.

miniaturka 367 800x445 - Zederman najbardziej nowatorską wsią w Małopolsce!

Za zajęcie pierwszego miejsca Zederman otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. zł. Przedmiotem oceny komisji konkursowej były inicjatywy lokalne, zrealizowane na terenie sołectwa w ostatnich 5 latach liczonych od roku poprzedzającego konkurs. Współpraca różnych instytucji i grup nieformalnych, silne organizacje pozarządowe czy wspólna wizja rozwoju sołectwa były głównymi czynnikami decydującymi o wyjątkowości Zedermana. Doceniona została między innymi aktywność miejscowej Szkoły Podstawowej w pozyskaniu środków zewnętrznych i jej udział w programach zewnętrznych, działalność edukacyjna na rzecz różnych grup mieszkańców, aktywne Koło Gospodyń Wiejskich, silnie zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna, zaangażowanie Klubu Sportowego „Błysk” na rzecz promocji sportu i edukacji młodzieży czy obecność firm działających w obszarach tradycyjnie związanych z obszarami wiejskimi.

zederman 4 - Zederman najbardziej nowatorską wsią w Małopolsce!

Ten sukces jest dla nas wszystkich wielkim wyróżnieniem na tle całej Małopolski i jednocześnie zachętą do dalszej pracy na rzecz naszego sołectwa i Gminy Olkusz. Zdajemy sobie sprawę, że jako społeczeństwo ciągle się zmieniamy i oczekujemy od naszego otoczenia coraz więcej. Jako sołtys mam to szczęście, że jednocześnie mieszkańcy dają z siebie coraz więcej, co przy wsparciu ze strony władz miasta daje bardzo dobre rezultaty – uważa Sabina Gęgotek, sołtys Zedermana.

Uzyskane w konkursie pieniądze zostaną wydane na wskazaną przez sołectwo inwestycję o charakterze ogólnodostępnym, a więc służącą wszystkim mieszkańcom Zedermana.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *