Zbliża się termin zwrotu subwencji z Tarczy PFR. Propozycje rzecznika MŚP.

2022-06-09 /243
Zbliża się termin zwrotu subwencji z Tarczy PFR. Propozycje rzecznika MŚP.

Do Rzecznika MŚP spływają liczne wnioski od przedsiębiorców, m.in. z branż dotkniętych restrykcjami covidowymi po 31 marca 2021 r. (tj. gastronomia, teatry, branża eventowa, kluby fitness, siłownie), którzy w świetle postanowień Regulaminu Tarczy finansowej 2.0 PFR zobowiązani są do zwrotu „nadwyżki” otrzymanej subwencji w terminie do 30 czerwca 2022 r. jednorazowo, pod rygorem obowiązku zwrotu całej kwoty subwencji finansowej. Chodzi tu o firmy, które nie były w stanie prowadzić działalności w kwietniu, maju oraz czerwcu 2021 r. ze względu na obowiązujące w tamtym okresie restrykcje covidowe. Rzecznik MŚP postanowił interweniować w tej sprawie i stanąć w obronie przedsiębiorców.

Regulamin Tarczy finansowanej 2.0 PFR przewiduje, że środki otrzymane w ramach subwencji mogą być rozliczone tylko z uwzględnieniem strat za I kwartał 2021 r. Jednak rząd dla części branż w II kwartale 2021 r. utrzymał lockdown. Wielu przedsiębiorcom udało utrzymać się zatrudnionych pracowników i uniknąć bankructwa, dzięki nadwyżce ze środków przyznanych im przez PFR do wykorzystania w I kwartale 2021 r, licząc na to, że ponieważ w II kwartale w dalszym ciągu pozostali zamknięci, to regulamin zostanie zmieniony i będzie możliwość uwzględnienia strat za czas zamknięcia firmy po 31 marca 2021 r. przy rozliczaniu subwencji.

– Nie miały zresztą wyjścia, ponieważ jako zamknięte nie mogły generować przychodów, z których mogłyby pokrywać koszty stałe, więc gdyby nie użyły nadwyżki, musiałyby się zamknąć i zwolnić pracowników – czytamy w komunikacie Rzecznika małych i średnich Przedsiębiorców.

Pomoc dla przedsiębiorców, którzy korzystali z Tarczy Finansowej 2.0

Jednocześnie rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwraca uwagę, że nieubłagalnie zbliża się termin zwrotu nadwyżki do PFR, a problem przedsiębiorców w dalszym ciągu „nie został rozwiązany”. Jego zdaniem jeśli obowiązujący regulamin PFR nie zostanie zmieniony na korzyść przedsiębiorców, to firmy te „nie będą miały pieniędzy na zwrot, co pociągnie za sobą falę bankructw”. W związku z powyższym zagrożeniem rzecznik MŚP Adam Abramowicz wystąpił do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z postulatem pomocy dla tych przedsiębiorców, którzy „otrzymali środki z Tarczy finansowej 2.0 i obecnie muszą liczyć się z ryzykiem zobowiązania do zwrotu całości uzyskanej subwencji w razie braku rozliczenia nadwyżki we wspomnianym wyżej terminie do 30 czerwca 2022 r”.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zaapelował o wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu nadwyżki przez przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach dotkniętych restrykcjami covidowymi w drugim kwartale 2021 r. w zakresie proporcjonalnym do czasu obowiązywania tych restrykcji

Rzecznik MŚP Abramowicz zaproponował dwa rozwiązania, które mogłyby być wdrożone:

  1. Wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu nadwyżki w części odpowiadającej stratom poniesionym w drugim kwartale 2021 r. przez przedsiębiorców działających w branżach dotkniętych restrykcjami w tym okresie – na zasadach analogicznych do zasad zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej przyznanej w oparciu o straty poniesione w pierwszym kwartale 2021 r.
  2. Wprowadzenie możliwości korekty wysokości Subwencji Finansowej, do uzyskania której przedsiębiorcy byli uprawnieni zgodnie z obecnymi postanowieniami Regulaminu Tarczy finansowej 2.0, poprzez podwyższenie jej kwoty o straty poniesione przez tych przedsiębiorców w drugim kwartale 2021 r. w związku z obowiązywaniem restrykcji nałożonych na ich branże w tym okresie. W efekcie wysokość ewentualnej nadwyżki do zwrotu uległaby odpowiedniemu zmniejszeniu.

Źródło: Rzecznik MŚP