Zamek w Rabsztynie w tym roku zamknięty z powodu remontu generalnego

W olkuskim magistracie rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania „Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie”. Z racji na zaplanowane na ten rok prace, zamek nie będzie dostępny do zwiedzania.

Na zlecenie władz Olkusza, prace będzie prowadziła firma Renowo Sp. z o.o. z Jaworzna, która zaoferowała najniższą cenę i wygrała przetarg. Pierwszy etap obejmuje odgruzowanie pod nadzorem archeologicznym dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym, który stanowi fundament zamku górnego, a północnym murem obwodowym, czyli tzw. murem kurtynowym. Na tym terenie zostanie następnie rozplantowana ziemia i wykonane zostaną trawniki dywanowe.

Zaplanowano także prace związane z zabezpieczeniem konstrukcyjnym, konserwacją i uczytelnieniem przebiegu północnego muru obwodowego pomiędzy ostańcem skalnym, a węzłem bramnym. Zostanie wykonane czyszczenie i wzmocnienie strukturalne murów, a także naprawa spękań za pomocą kotew i wypełnienie ich żywicą epoksydową. Przewidziana jest także naprawa i nieznaczna nadbudowa muru kurtynowego, jak również spoinowanie oraz impregnacja korony murów. Dużym zadaniem będzie z kolei stabilizacja i zabezpieczenie ostańca skalnego. Prace będą bowiem obejmowały m.in. oczyszczenie skarpy skalnej, kotwienie odspojonych i spękanych fragmentów ostańca za pomocą stalowych kotew i szpilek, wypełnienie pustek oraz scalanie szczelin skalnych.

Zamek w Rabsztynie jest perełką Szlaku Orlich Gniazd. Chcemy, aby miejsce to stawało się coraz bardziej atrakcyjne dla turystów, dlatego też sukcesywnie od kilku lat inwestujemy zarówno w sam zamek, jak i jego otoczenie. Niestety, zaplanowanych na ten rok robót nie da się wykonać nie zamykając obiektu. Zapewniam, że po zakończeniu inwestycji zamek w Rabsztynie stanie się jeszcze bardziej interesujący – zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Prace remontowe mają potrwać do końca sierpnia. Wartość zadania przekracza 826 tys. złotych. W najbliższym czasie Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłosi również następny przetarg dotyczący prac na zamku, których zakres będzie znacznie większy. Po odgruzowaniu i zabezpieczeniu murów piwnic pałacu ma w nich powstać podziemny pawilon, w którym docelowo zlokalizowany zostanie punkt informacyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. Planowane jest również przeprowadzenie zabezpieczeń i konserwacji murów pałacu oraz wykonanie badań archeologicznych. Na dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy.

Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. Dla odrestaurowanych pomieszczeń zamkowych zaprojektowano nowy program funkcjonalny, realizowany w oparciu o nowopowstałą infrastrukturę. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją i uczytelnieniem substancji zabytkowej zaplanowano w myśl zasad konserwatorskich, skupiając uwagę na zachowaniu autentycznej formy i podkreślaniu jej elementów.

Wartość całego projektu to 3 114 883,65 zł, a kwota 1 709 387,32 zł będzie pochodziła z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zamek w Rabsztynie jest również wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Z racji na charakter i zakres prac, jakie będą w tym roku prowadzone w obrębie zamku, władze miasta podjęły decyzję o nieudostępnianiu w tym roku zamku dla zwiedzających. Administrujący obiektem Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprasza jednak chętnych do zwiedzania Chaty Kocjana u podnóża zamku, która będzie czynna od 27 kwietnia do 27 października.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *