Zakończone remonty olkuskich dróg

W ostatnich dniach zakończyły się remonty i prace o łącznej wartości 2,6 miliona złotych. Dla zmotoryzowanych mieszkańców istotną informacją jest powstanie 237 nowych miejsc postojowych.

armii krajowej - Zakończone remonty olkuskich dróg

Oddane do użytku zostały m.in. ulice Nullo, Reja, Rataja, Przemysłowa, Osiecka, Strzelców Olkuskich, Armii Krajowej, 20 Straconych, Orzeszkowej, Skalska, Polna w Olkuszu. Zadania dotyczyły także Witeradowa czy Zawady. Rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa ul. Przemysłowej doczekała się kontynuacji. Drugi etap o wartości 217 tys. zł polegał, podobnie jak w etapie pierwszym, na wykonaniu kanalizacji deszczowej, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. Zakończono także przebudowę kolejnego fragmentu ul. Rataja, gdzie powstały 33 nowe miejsca parkingowe, wykonano nową podbudowę drogi oraz nawierzchnię, a także zatokę autobusową. Całość kosztowała około 270 tys. zł.

strzelcow olkuskich - Zakończone remonty olkuskich dróg

Odebrana została również duża inwestycja związana z przebudową ul. Reja. Kosztująca 306 tys. zł modernizacja tej ulicy objęła asfaltową drogę, obustronny chodnik i 63 miejsca parkingowe. Mieszkańcy Osiedla Młodych mogą również korzystać z nowych parkingów przy ulicy Orzeszkowej. Kolejny etap przebudowy tej ulicy objął bowiem budowę 34 miejsc postojowych i chodniki, a kosztował 192 tys. zł. 571 tys. zł wydano na modernizację ulicy Karwińskiego i fragmentu ulicy Nullo. Oprócz nowego asfaltu i podbudowy wykonano remont chodnika z obniżonym krawężnikiem. Przy ul. Skalskiej 7 wykonany został nowy asfalt i parking na 17 miejsc. Zakres ten kosztował 109 tys. zł. Zakończono również przebudowę środkowej części ul. Polnej, co kosztowało około 106 tys. zł. Tam również wykonano nową jezdnię i chodniki. Mieszkańcy ulicy 20 Straconych (odnoga w stronę Parcz) doczekali się budowy drogi asfaltowej wraz z chodnikiem, na co Gmina Olkusz przeznaczyła 130 tys. zł. Spore zmiany można zauważyć na ulicy Armii Krajowej, gdzie w ciągu ostatnich tygodni powstało 88 miejsc parkingowych, z których skorzystają przede wszystkim mieszkańcy bloków na Pakusce. Opisane remonty kosztowały 178 tys. zł.

nullo karwinskiego 2 - Zakończone remonty olkuskich dróg

W Witeradowie zakończono pierwszy etap modernizacji drogi między szkołą, a pętlą autobusową. W tym roku za kwotę 190 tys. zł wykonano nowy chodnik, podbudowę drogi i nawierzchnię asfaltową. Na przyszły rok planowana jest kontynuacja tego zadania. Z kolei w Zawadzie wykonany został pierwszy etap generalnego remontu drogi gminnej, którego kontynuacja jest również planowana na rok następny. W tym przypadku wykonano drogę asfaltową wraz z poboczem i wjazdami do posesji. Koszt tegorocznych prac to 107 tys. zł.

zawada - Zakończone remonty olkuskich dróg

W okresie wakacyjnym udało się również zakończyć dwie inwestycje prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, przy wsparciu środków unijnych. Handlujący i kupujący, którzy korzystają z placu targowego przy ulicy Osieckiej, mają teraz do dyspozycji plac z nowym asfaltem i liniami wyznaczającymi stanowiska handlowe. Koszt tego zadania to 163 tys. zł. Z kolei mieszkańcy bloków przy Strzelców Olkuskich 1 i 1a mogą korzystać z nowego, brukowego chodnika. Wartość tego zadania to 48 tys. zł, z czego 31 tys. zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *