XVI-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

W czwartek 21 lutego 16-lecie swojej działalności świętował olkuski Warsztat Terapii Zajęciowej. Ośrodek opiekujący się na co dzień osobami z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony jest przez Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet w Olkuszu.

P1120791 - XVI-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olkuszu powstał w 2002 roku. Jego podstawowym celem jest zwiększenie zakresu samodzielności i zasadności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej oraz nabywanie nowych umiejętności przez podopiecznych ośrodka. Aktywny udział w zajęciach buduje bowiem poczucie ich własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Obecnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonuje 6 pracowni: artystyczno-fotograficzna, krawiecko-dziewiarska, zaradność życiowa, komputerowo-poligraficzna, rękodzieło i gospodarstwo domowe. W ramach terapii prowadzone są zajęcia z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem.

P1120956 - XVI-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

Podopieczni ośrodka biorą także udział w kiermaszach, z których zebrane środki przekazywane są na cele integracyjne. W placówce działa również sekcja sportowa „Tajfuny” pod patronatem Achilles International Poland. Od początku działalności ośrodka jego 12 podopiecznych znalazło zatrudnienie w zakładach pracy chronionej lub zakładach aktywności zawodowej. Biorą oni także udział w targach pracy, projektach zawodowych, treningach ekonomicznych, konkursach, wycieczkach czy w licznych warsztatach i imprezach integracyjnych. Pomimo tego, że podopieczni sami wymagają pomocy, to chętnie biorą udział w akcjach, w których sami mogą pomagać, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy „Nakręć się i pomóż Lenie”.

P1120813 - XVI-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu w intencji podopiecznych ośrodka. Następnie wszyscy zgromadzili się w siedzibie WTZ przy ul. Gęsiej 25, gdzie zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, a także wręczyli Pani Kierownik Annie Mrówce drobne upominki. Obecni byli m.in. Wicestarosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu Paweł Wilk czy Miłosz Pałka, który w imieniu Poseł na Sejm RP Lidii Gądek wręczył Pani Annie kwiaty oraz okolicznościową tabliczkę.

P1120821 - XVI-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olkuszu

Następnie podopieczni ośrodka przedstawili kilka występów artystycznych. Zebrana społeczność mogła m.in. usłyszeć adaptacje takich piosenek, jak „Dalej, wesoło” czy „Dni, których nie znamy”. Nie zabrakło także występu tanecznego do przeboju Michaela Jacksona „Smooth Criminal”. Na koniec każdy mógł z kolei liczyć na słodki poczęstunek.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *