Wywiad z Inspektor olkuskiego sanepidu o stanie przygotowań na koronawirusa

Wczoraj u 66-latka z Zielonej Góry potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek koronawirusa. Dlatego też porozmawialiśmy z Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu o tym jakie środki bezpieczeństwa powinni powziąć mieszkańcy oraz o stanie przygotowań lokalnych służb na ewentualne nadejście wirusa.

[Redaktor Naczelny Kuriera Olkuskiego Miłosz Pałka]: Jakie środki ostrożności powinni powziąć mieszkańcy?

[Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu Agata Knapik]: Do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dochodzi drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Może on jednak zostać także przeniesiony przez zanieczyszczone ręce, np. kiedy człowiek dotyka powierzchni lub przedmiotów, na którym znajduje się wirus, a następnie dotyka nimi swoich ust, nosa lub oczu. Znając drogi przenoszenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 każdy może zatem zastosować proste środki ostrożności, które mogą zapobiec zakażeniu. Przede wszystkim bardzo istotne jest częste i prawidłowe mycie rąk przy użyciu wody z mydłem. Jeżeli nie mamy takiej możliwości (np. podczas podróży), to zaleca się z kolei dezynfekcję rąk z użyciem środka na bazie alkoholu.

Prawidłowe mycie rąk, zgodne z zalecanym schematem dostępnym na stronach internetowych Inspekcji Sanitarnej, a także stronach internetowych innych służb i urzędów, jest jednym z ważniejszych elementów profilaktyki. Należy pamiętać, że po powrocie do domu z pracy, szkoły czy zakupów pierwszą czynnością, którą należy wykonać po zdjęciu odzieży wierzchniej i zmianie obuwia, jest właśnie dokładne umycie rąk w pomieszczeniu sanitarnym (czyli łazience lub toalecie), a NIE W Kuchni. Nie wolno również dotykać nieumytymi rękami oczu, nosa i ust, gdyż brudnymi rękami można przenieść wirusa na siebie z powierzchni wcześniej dotykanych.

Należy ponadto zachować co najmniej 1,5 metra odległości od osób, które kaszlą i kichają. Drogą kropelkową może bowiem dojść nie tylko do przeniesienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, ale także bardzo wieloma innymi patogenami. Podczas kaszlu lub kichania należy z kolei zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną, a nie nie dłonią. Wspomniane, bardzo proste zasady zachowań higienicznych zdecydowanie ograniczają zatem możliwość zakażenia nie tylko nowy patogenem SARS-CoV-2, ale także innymi wirusami i bakteriami, które powodują liczne zachorowania w tym okresie.

Od 1 stycznia do 29 lutego 2020 roku do PPIS w Olkuszu zgłoszono ogółem 9 221 zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, z czego 9 osób zostało skierowanych do hospitalizacji z powodu powikłań. Warto pamiętać, że w przypadku grypy dysponujemy szczepionką, która jest najlepszą formą profilaktyki, a w przypadku COVID 19, czyli choroby wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, jeszcze nie. Dlatego właśnie tak ważne są higieniczne zachowania, ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa. Z epidemiologicznego punktu widzenia maseczki powinny natomiast być używane przez osoby chore i osoby opiekujące się chorymi, a nie przez osoby zdrowe.

Należy także pamiętać że takiej maseczki nie powinno się używać dłużej niż 2 godziny, a w przypadku zawilgocenia należy ją zmienić nawet wcześniej, gdyż traci ona wówczas swoje właściwości ochronne. Nigdy nie należy również powtórnie używać maseczki, ponieważ jest ona ochroną dróg oddechowych jednorazowego użytku, co oznacza, że jeżeli została użyta chociaż przez chwilę, to należy ją wyrzucić. Bardzo ważne jest ponadto, by stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, który  nie rekomenduje wyjazdów do krajów, w których dochodzi do transmisji nowego koronawirusa (lista krajów dostępna na stronach internetowych Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia).

Inspektor Sanitarny prosi również o odpowiedzialne zachowania i minimalizowanie ryzyka narażenia na zakażenie nowym koronawirusem. Pamiętać należy, że infekcja SARS-CoV-2 w ponad 80% przebiega łagodnie u ludzi młodych, nieobarczonych innymi chorobami, ale taka osoba z łagodnymi objawami infekcji wirusowej może przenieść zakażenie na inne osoby, u których,  jeżeli są osobami starszymi lub mającymi inne przewlekłe choroby, może przebiegać bardzo poważnie z licznymi powikłaniami. Zalecenia dla osób wracających z rejonów, gdzie występuje nowy koronawirus SARS-CoV-2, także znajdują się na stronie internetowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.

[Miłosz Pałka]: Jak ocenia Pani stopień przygotowań na przyjęcie koronawirusa w powiecie olkuskim?

[Agata Knapik]: Od początku pojawienia się epidemii nowego koronawirusa na świecie jesteśmy w stałym kontakcie z podmiotami leczniczymi na terenie naszego powiatu, w szczególności z oddziałem obserwacyjno-zakaźnym Nowego Szpitala Sp. z o. o. w Olkuszu. Bezproblemowe przyjęcie pacjentów podejrzanych o zakażenie nowym koronawirusem do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, posiadane procedury na wypadek przyjęcia większej liczby pacjentów oraz wystarczający zapas indywidualnych środków ochrony pracowników, potwierdza odpowiednie przygotowanie służb.

[Miłosz Pałka]: Czy Główny Inspektor Sanitarny poinformował placówki medyczne o tym, jak powinny postępować z związku koronawirusem?

[Agata Knapik]: Główny Inspektor Sanitarny za pośrednictwem Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego systematycznie przekazuje podmiotom leczniczym zalecenia, wytyczne, schematy postępowania oraz aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa.

[Miłosz Pałka]: Jak mieszkańcy powinni się zachować w sytuacji, gdy brak jest maseczek antywirusowych, kombinezonów, fizeliny albo gdy ich cena jest bardzo wysoka i nie są one powszechnie dostępne?

[Agata Knapik]: Wszyscy powinni przyjąć do wiadomości zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, który nie zaleca noszenia maseczek przez osoby zdrowe, które nie opiekują się osobami zakażonymi. W związku z powyższym niepokój wśród mieszkańców spowodowany brakiem możliwości zakupu maseczek jest nieuzasadniony.

[Miłosz Pałka]: Czy Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe przeprowadziły szkolenia lub w inny sposób koordynowały poprzez sanepidy pracę i strategię przeciw koronawirusowi?

[Agata Knapik]: Oczywiście Minister Zdrowia za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego koordynuje pracą służb sanitarnych związaną z działaniami przeciwepidemicznymi.

[Miłosz Pałka]: Dziękuję bardzo za rozmowę.

zdjęcie (przykładowe): pixabay.com

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *