Wspólne działania Policji i ZUS na rzecz bezpieczeństwa Seniorów

2023-11-21 /25
Wspólne działania Policji i ZUS na rzecz bezpieczeństwa Seniorów
źródło: fot. Małopolska Policja

W dniu 20 listopada bieżącego roku, funkcjonariuszki Policji z Komendy Powiatowej w Olkuszu wraz z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) spotkały się z mieszkańcami miejscowego Domu Pomocy Społecznej. Tematem rozmów były współczesne zagrożenia, które dotykają seniorów. Spotkanie to jest częścią cyklicznych działań obu instytucji, organizowanych w ramach obchodów Dnia Seniora w listopadzie.

W czasie spotkania, przedstawiciele ZUS udzielali porad z zakresu emerytur, rozdawali informacyjne materiały oraz drobne upominki. Seniorom zaoferowano również słodki poczęstunek. Przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji skupiły się na omówieniu zagrożeń, którym narażone są osoby starsze, opierając się na realnych przykładach z prowadzonych spraw. Wyjaśniły metody działania oszustów, stosujących różne techniki, takie jak „metoda na wnuczka”, „na policjanta” czy „na litość”, instruując seniorów, jak unikać takich zagrożeń. Apelowano o ostrożność przy zawieraniu umów, udzielaniu pożyczek i lokowaniu oszczędności. Zwrócono uwagę na problem kradzieży kieszonkowych oraz miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do tych przestępstw. Poruszono również temat bezpieczeństwa na drodze, zachęcając do korzystania z odblasków.

Takie współdziałanie Policji z różnymi instytucjami oraz prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych ma istotne znaczenie w zapobieganiu przestępstwom związanym z oszustwami.

Bogusław Nowak

Bogusław Nowak