Wsparcie samorządu dla potrzebujących dzieci

     Gmina Olkusz aktywnie pozyskuje środki unijne na realizację licznych społecznych inicjatyw. Tym razem kwota blisko 1,9 mln złotych pokryje niemal wszystkie wydatki związane z powstaniem placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Olkusz, w których fachowe wsparcie znajdą dzieci potrzebujące pomocy. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych najmłodszych mieszkańców, czyli m.in. porozumiewania się, umiejętności matematycznych, informatycznych, zdolności uczenia się czy przedsiębiorczości. Nabycie tych umiejętności będzie miało kluczowe znaczenie w wyrównaniu szans tych dzieci w gronie rówieśników.

     Chętnie sięgamy po dofinansowania zewnętrzne, dzięki którym nasze inicjatywy mają szansę realizacji. Staramy się nie tylko o środki na prowadzenie inwestycji, ale również na działania społeczne. Tak też jest w tym przypadku. Tym razem przygotowaliśmy projekt skierowany do dzieci, które powinny być objęte pomocą edukacyjną i wychowawczą. Wyciągamy pomocną dłoń do tych najmłodszych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn mają trudności w komunikowaniu się z otoczeniem i nauką. Wierzę, że dzięki specjalistycznej opiece nadrobią zaległości i pewne siebie, bez żadnych kompleksów, wkroczą w dorosłe życie – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i utrzymanie 60 miejsc w placówkach wsparcia dziennego, funkcjonujących w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz 15 miejsc w placówce prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej prowadzone będą w Olkuszu w trzech lokalizacjach, w pomieszczeniach po gimnazjach: w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 9 oraz Szkole Podstawowej Nr 10. Planuje się, że po przeprowadzeniu koniecznych prac remontowo-adaptacyjnych wsparcie dla dzieci rozpocznie się od września 2018 r.

Wniosek złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 860 712,10 zł. Całkowita wartość projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice? – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz”, którego okres realizacji zaplanowano na 1.07.2018 r. – 30.06.2020 r., wynosi: 2 007 272,10 zł. Realizatorem  zadania będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

zdjęcie: sp1.ostroleka.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *