Wspaniałe wyniki matur w powiecie olkuskim

Maturę w powiecie olkuskim zdało w tym roku aż 90,99% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, co jest bardzo dobrym wynikiem w stosunku do 80,5% w skali kraju. Najlepiej w naszym regionie znów wypadło I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, gdzie egzamin dojrzałości zdała każda ze 177 osób. Warto również wspomnieć, że swoje wyniki sprzed roku polepszyły wszystkie szkoły z naszego powiatu, za wyjątkiem olkuskiego „Ekonomika”.

W skali kraju do matury przystąpiło w tym roku 247 230 absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli nieco mniej niż 247 840 z roku poprzedniego. Poziom zdawalności zwiększył się natomiast z 79,7% do 80,5%. Z egzaminów na poziomie rozszerzonym procentowo najlepiej wypadł test z języka białoruskiego, który zdał każdy przystępujący, a tradycyjnie najgorzej wypadł egzamin z wiedzy o społeczeństwie, który zdało jedynie 27% uczniów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę województwa, to dobrą wiadomością jest fakt, że najlepiej wypadła Małopolska, gdzie zdawalność wyniosła 85%, co jest nieco lepszym wynikiem niż przed rokiem (83%).

Jeszcze lepszym wynikiem może pochwalić się nasz powiat, gdzie maturę zdało aż 90,99% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto naszym uczniom także udało się podwyższyć wynik z 2018, który wyniósł wówczas 88,79%. Do egzaminu dojrzałości zdecydowało się w tym roku przystąpić 699 spośród 764 absolwentów liceów i techników (odpowiednio 678 i 748 rok wcześniej). W pierwszym terminie udało się go zdać 636 osobom (602 przed rokiem), do poprawki w sierpniu będą mogły podejść 54 osoby (59 w roku 2018), a matury z więcej niż jednego przedmiotu, co oznacza definitywne „oblanie” egzaminu dojrzałości, nie zdało 9 uczniów (w stosunku do 17 rok temu).

Spośród poszczególnych szkół najlepiej wypadło I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, gdzie maturę zdała każda ze 177 osób (98,8% przed rokiem). Na drugim miejscu uplasowało się z kolei IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, gdzie zdawalność wyniosła 94,74% (93,14% przed rokiem). Ostatnie miejsce na podium przypadło natomiast olkuskiemu „Mechanikowi”, który może pochwalić się bardzo dobrym wynikiem wynoszącym 93,33% (83,33% przed rokiem).

Na kolejnych pozycjach uplasowały się: II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu (88,64% w stosunku do 82,54% przed rokiem), Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu (89,19% w stosunku do 80,65% przed rokiem), olkuski „Ekonomik” (83,46% w stosunku do 84,21% przed rokiem), Technikum w Wolbromiu (64%) oraz olkuska „Budowlanka” (62,5% w stosunku do 61,76% przed rokiem). W imieniu Redakcji Kuriera Olkuskiego serdecznie gratuluję wszystkim absolwentom, jednocześnie życząc powodzenia wszystkim tym, którzy egzamin dojrzałości będą poprawiać w sierpniu.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *