Wolbrom będzie miał swój wymarzony Park Miejski - ruszyły prace

2023-08-07 /94
Wolbrom będzie miał swój wymarzony Park Miejski - ruszyły prace
źródło: fot. Miasto i Gmina Wolbrom

Dnia 10 maja Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Adam Zielnik, podpisał umowę na realizację projektu o nazwie „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”. Wykonawca, firma PHU GAWLIK Paweł Gawlik, rozpoczął już pierwsze prace ziemne, zapowiadając budowę przyszłych alejek.

Zgodnie z umową, w ramach pierwszego etapu projektu, który ma być zakończony w ciągu 200 dni od podpisania umowy, zostanie odnowiona istniejąca część parku. Planuje się między innymi budowę fontanny posadzkowej, obiektów małej architektury takich jak: ławki (23 sztuki), łukowe siedziska (4 sztuki), hamaki (11 sztuk), stojaki na rowery (2 sztuki), zestawy do gry w szachy (4 sztuki), stoliki piknikowe (5 sztuk), kosze na śmieci (19 sztuk), automatyczną toaletę dwustanowiskową (1 sztuka), alejki z kostki brukowej, asfaltową ścieżkę rowerową, słupy oświetleniowe (18 sztuk) oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Całkowity koszt wykonania pierwszego etapu wynosi 2.420.582,70 zł. Projekt, zaprojektowany zgodnie z wizją Adama Zielnika, będzie realizowany w trzech etapach, a jego celem jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, podniesienie statusu i rangi miasta oraz zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej.

Główny plan rewitalizacji zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu. Przewiduje się różnorodne działania, takie jak wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności, nowe nasadzenia z rodzimych gatunków, uporządkowanie brzegu rzeki z budową siedzisk i mostków, budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, różnorodnych elementów małej architektury oraz nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego. Planuje się także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw, które uczynią park atrakcyjnym miejscem dla wszystkich mieszkańców.

Janusz Kijowski

Janusz Kijowski