W drodze do bezpiecznej komunikacji ul. Wspólnej

Wraz z rozwojem firm zlokalizowanych w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej powraca temat przebudowy skrzyżowania ulicy Wspólnej z Drogą Krajową nr 94. Rosnący ruch samochodowy sprawia bowiem, że w godzinach szczytu kierowcy mają trudności z bezpiecznym i płynnym włączeniem się do ruchu. O niezwłoczne podjęcie działań przez zarządcę drogi krajowej, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zaapelował burmistrz Roman Piaśnik.

IMG 4841 - W drodze do bezpiecznej komunikacji ul. Wspólnej

Rozwój olkuskiego biznesu jest szansą nie tylko na wyższe zyski samych przedsiębiorców, ale również lepsze warunki pracy mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Duży potencjał w tym zakresie generują tereny zlokalizowane w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Wspólnej. Z powodzeniem działają tam i rozwijają się firmy o uznanej renomie na rynku krajowym oraz europejskim. Kłopot dla przedsiębiorców i ich klientów stanowi skrzyżowanie z „krajówką”, które już teraz wymaga przebudowy.

Już teraz skrzyżowanie Drogi Krajowej nr 94 z ulicą Wspólną sprawia wiele uciążliwości w ruchu pojazdów. W godzinach porannych oraz popołudniowych, w związku z przyjazdem oraz odjazdem pracowników firm zlokalizowanych przy ul. Wspólnej, ruch w obrębie skrzyżowania jest szczególnie wzmożony. Największe problemy mają kierowcy skręcający w ulicę Wspólną z pasa Drogi Krajowej nr 94, który prowadzi w stronę Katowic. Kłopot pojawia się również przy próbie włączenia się do ruchu na Drodze Krajowej nr 94 kierowców z ulicy Wspólnej – dostrzega komunikacyjne bolączki problematycznego skrzyżowania włodarz Olkusza Roman Piaśnik. W imieniu mieszkańców Olkusza oraz pracowników firm zlokalizowanych przy ulicy Wspólnej zwracam się z prośbą, by na etapie projektowania rozbudowy Drogi Krajowej nr 94 zwrócono szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w obrębie skrzyżowania z ulicą Wspólną – podkreślał w oficjalnej korespondencji Roman Piaśnik. – Deklaruję pomoc oraz chęć uczestnictwa w spotkaniach planowanych w związku z realizacją rozbudowy Drogi Krajowej nr 94 – zapowiedział burmistrz.

Ulica Wspólna w Olkuszu jest co prawda drogą gminną, jednak o rozwiązaniach komunikacyjnych na skrzyżowaniu z drogą krajową zdecyduje GDDKiA. Włodarz Olkusza skierował w tej sprawie oficjalne pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą DK nr 94. Zgodnie z przepisami, w przypadku przebudowy skrzyżowania dróg różnego rzędu, podmiotem decydującym oraz odpowiedzialnym za planowanie i przebieg robót staje się administrator drogi o wyższej klasie. Apel burmistrza Romana Piaśnika ma dużą szansę na pozytywną odpowiedź, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje realizację zadania rozbudowy Drogi Krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu. Szczegóły inwestycji nie są jeszcze znane, dlatego tym ważniejszy okazuje się głos władz miasta już teraz, na etapie planowania przyszłych prac. Daje to szansę na skuteczny wpływ na wybierane do realizacji rozwiązania komunikacyjne

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *