W czasie mrozów pamiętajmy o bezdomnych, samotnych oraz starszych

     W związku z utrzymującymi się znacznymi spadkami temperatur olkuscy policjanci w dalszym ciągu realizują wzmożone działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych, a także osób pod wpływem alkoholu. 

     Funkcjonariusze na bieżąco będą kontrolować miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. Zwrócą również uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zamarznięcie. Wszystkie działania będą mieć charakter pomocowy i w związku z tym policjanci, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, udzielą informacji oraz wszelkiego wsparcia w dotarciu do placówek pomagających bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki. W przypadku ujawnienia osób bezdomnych w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu funkcjonariusze ułatwią im dotarcie do noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub do miejsc, gdzie otrzymają niezbędną pomoc.

     Zwracamy się z apelem do mieszkańców naszego powiatu o przekazywanie policji oraz pracownikom socjalnym wszystkich informacji dotyczących osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz ludzi starszych, samotnych czy ubogich. Nie bądźmy nieczuli również na osoby nietrzeźwe, które przebywają na mrozie. Wspólnie możemy im pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *