W Bukownie powstanie ogromna inwestycja w postaci wiaduktu nad torami za 30 mln zł.

Jednym z największych wyzwań, jakie władze Bukowna postawiły sobie na obecną kadencję, jest doprowadzenie do wybudowania bezkolizyjnego połączenia drogowego północnej i południowej części miasta. Niedawno przedstawiono projekt tej inwestycji, który robi naprawdę duże wrażenie. Budowa wiaduktu nad torami kosztować będzie ok. 30 milionów złotych.

72164484 1291266604368448 1623382549944336384 o - W Bukownie powstanie ogromna inwestycja w postaci wiaduktu nad torami za 30 mln zł.

Pod koniec kwietnia rozstrzygnięto drugi przetarg na „wykonanie projektu budowlanego bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie”. Wykonawcą została Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek z Gdańska, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, wartą 597 780 zł. Projektowane połączenie drogowe ma obsługiwać jedynie ruch samochodów osobowych i służb ratowniczych, a ruch ciężarowy ma nadal odbywać się przez dotychczas istniejące przejazdy kolejowe. Termin realizacji umowy upływa z końcem grudnia 2020 roku, co oznacza, że wykonawcy muszą przedstawić do tego momentu kompletną dokumentację projektową wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

71436338 1291266531035122 9058948757344747520 o - W Bukownie powstanie ogromna inwestycja w postaci wiaduktu nad torami za 30 mln zł.

Zgodnie z umową, pierwszym etapem tworzenia dokumentacji projektowej było opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla wariantów bezkolizyjnego połączenia nad torami (wiadukt) oraz pod nimi (tunel). Od kwietnia projektanci z gdańskiej pracowni projektowej MiD prowadzili intensywne prace związane z przygotowaniem tych koncepcji. Pracownia wystąpiła do wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych, których urządzenia i sieci znajdują się na terenie przyszłej inwestycji, o określenie możliwości technicznych i warunków realizacyjnych dla tego zadania. Jednocześnie podczas kilkukrotnych spotkań projektantów z radnymi Rady Miejskiej w Bukownie oraz pracownikami Urzędu Miasta ustalone zostały te propozycje rozwiązań, które gmina, jako inwestor, chce by uwzględniono w przygotowywanych opracowaniach.

71889846 1291266641035111 1439770735240282112 o - W Bukownie powstanie ogromna inwestycja w postaci wiaduktu nad torami za 30 mln zł.

Bardzo zależy nam na tym, by wszyscy nasi mieszkańcy mieli możliwe pełną i aktualną wiedzę na temat tej najważniejszej w obecnej kadencji inwestycji. Dlatego też projektanci zostali zobligowani do publicznego zaprezentowania wielowariantowej koncepcji połączenia północnej i południowej części miasta. Taka prezentacja odbyła się w czwartek 26 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie – wyjaśnia Burmistrz Miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski.

71563899 1291267204368388 3203486999369482240 o - W Bukownie powstanie ogromna inwestycja w postaci wiaduktu nad torami za 30 mln zł.

Zaprezentowane mieszkańcom warianty połączenia obejmowały budowę 115-metrowego wiaduktu łukowego lub 125-metrowego tunelu. Wariant wiaduktu przewidywał budowę jednoprzęsłowego wiaduktu łukowego nad torami kolejowymi, którego ustrój nośny składać się ma z dźwigarów głównych w postaci parabolicznych łuków stalowych. Pomost obiektu stanowić ma płyta betonowa na ruszcie stalowym, na którym zaprojektowano jezdnię o szerokości 6 metrów. Wariant ten zakładał również budowę murów oporowych w obrębie dojazdów do obiektu. Opcja z tunelem przewidywała z kolei budowę tunelu z jezdnią o szerokości również 6 metrów o schemacie statycznym ramy przegubowej o wymiarach w świetle poziomym ok. 7,2 m oraz świetle pionowym ok. 4,9 m. Ze względów technologicznych ściany tunelu wykonane miał zostać w formie palisady z pali żelbetowych.

71041521 1291267214368387 3862943807074992128 o - W Bukownie powstanie ogromna inwestycja w postaci wiaduktu nad torami za 30 mln zł.

Warto podkreślić, że w drugim wariancie konieczne byłoby wykonanie połączenia komunikacyjnego między nowoprojektowanymi drogami dojazdowymi do tunelu a istniejącą infrastrukturą drogową. Dlatego też nie obyłoby się bez łącznicy pomiędzy drogą dojazdową do tunelu od południowej części torów a ulicami Pocztową i 1-go Maja. Zachodziłaby wówczas także konieczność przebudowy skrzyżowania łączącego ul. Kolejową z ul. Niepodległości. W związku z różnicą wysokościową pomiędzy projektowanym tunelem, a drogami dojazdowymi, zaprojektowano także na wlocie i wylocie konstrukcję żelbetową w schemacie ramy otwartej w kształcie litery U. Taki wariant budowy bezkolizyjnego połączenia jest zatem o wiele bardziej problematyczny, gdyż obejmowałby swym zasięgiem znacznie większy obszar, w tym również tereny osób prywatnych.

70991623 1291266594368449 1252594900839432192 o - W Bukownie powstanie ogromna inwestycja w postaci wiaduktu nad torami za 30 mln zł.

Dla obydwu zaprezentowanych wariantów przeprowadzono również gruntowną analizę finansową, określającą orientacyjne koszty budowy przedmiotowego połączenia, zarówno w branży drogowej, jak i w branży mostowej. W jej wyniku okazało się, że szacunkowy koszt budowy tunelu wynosiłby ok. 44 mln zł., czyli znacznie więcej, niż w przypadku wariantu wiaduktu łukowego, którego koszt zamknąłby się w ok. 30 mln zł brutto. Projektanci podkreślają jednak, że rzeczywiste koszty budowy określone zostaną dopiero w procedurze przetargowej oraz podczas uzgodnień z PKP w sprawie kosztów dotyczących niezbędnych wyłączeń ruchu na torach kolejowych. Wobec powyższego zapadła decyzja o wyborze wiaduktu, jako korzystniejszego wariantu i dalsze prace nad kompletną dokumentacją projektu budowlanego dotyczyć już będą wyłącznie wariantu wiaduktu łukowego.

71547268 1291266674368441 1368503733012398080 o - W Bukownie powstanie ogromna inwestycja w postaci wiaduktu nad torami za 30 mln zł.

W Urzędzie Miasta Bukowno prowadzone są obecnie analizy finansowe, dotyczące wszelkich możliwych form finansowania tej inwestycji. Burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski deklaruje, że miasto będzie się starało o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację tej inwestycji: „Na pewno zgłosimy to zadanie do Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie można starać się o dofinansowanie w wysokości co najmniej 50% wartości inwestycji. Podczas mojej ostatniej rozmowy z Ministrem Infrastruktury i Wojewodą Małopolskim udało mi się ich zaciekawić naszym ambitnym projektem. Bardzo liczymy zatem, że uda się nam uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu państwa, jak również na to, że dzięki dobrej współpracy uda się nam ograniczyć do niezbędnego minimum koszty związane z wyłączeniami ruchu kolejowego” – podkreśla Mirosław Gajdziszewski.

źródło: umbukowno.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *