Umowa kupna-sprzedaży samochodu - jak ją wypełnić i co powinna zawierać?

2022-07-13 /298
Umowa kupna-sprzedaży samochodu - jak ją wypełnić i co powinna zawierać?
źródło: fot. freepik.com

Nie tylko osoba, która sprzedaje samochód bywa nieuczciwa – ofiarami cwaniactwa bywają też osoby sprzedające używany samochód, dlatego też sprawdź dokładnie komu sprzedajesz samochód. Przepisy prawa nie regulują jednoznacznie kwestii, w jakiej formie ma być zawarta umowa kupna-sprzedaży, zatem czysto teoretycznie może to być nawet forma ustna. W praktyce umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Umowa pisemna ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń od sprzedawcy oraz pozwala zarejestrować samochód.

Niezwłocznie po sprzedaży samochodu należy pamiętać, aby zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji. Zgłoszenie jest bezpłatne i bardzo często nie wymaga stania w długich kolejkach. Zaświadczenie otrzymane w wydziale komunikacji należy przechowywać tak samo jak umowę kupna-sprzedaży samochodu, w celu uniknięcia kłopotów np. w sytuacji gdy ktoś na nasze nazwisko wykupił polisę OC i spowodował wypadek. 

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - co powinna zawierać?

Umowę kupna-sprzedaży można sporządzić na zwykłej kartce papieru. Trzeba jednak pamiętać, aby była ona napisana starannie i każde postanowienie znajdujące się na umowie było czytelne i zrozumiałe dla obu stron. Zaleca się aby umowa zawierała jak najwięcej szczegółowych informacji związanych z transakcją. Ma to szczególnie duże znaczenie, jeśli w przyszłości doszłoby do sporu między nabywcą, a osobą sprzedającą samochód. Umowa powinna być sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach

Na umowie powinny znaleźć się następujące dane:

 • Dane sprzedającego i kupującego – imiona i nazwiska, adresy zameldowania lub zamieszkania, numery i serie dokumentu tożsamości oraz PESEL.
 • Dane pojazdu -  dane te mają pozwolić na identyfikacje pojazdu. Chodzi tu przede wszystkim o numer rejestracyjny, numer VIN, model, kolor, aktualny przebieg oraz rok produkcji.
 • Kwota transakcji – należy wskazać w umowie kwotę za jaką kupujemy/sprzedajemy samochód oraz termin przekazania tej kwoty. Jednocześnie umowa powinna zawierać informacją o sposobie rozliczenia.
 • Godzina sprzedaży – jej wskazanie może zwolnić sprzedawcę z odpowiedzialności, w przypadku gdy kupujący w krótkim odstępie czasowym po zakupie auta spowodował wypadek czy inne zdarzenie drogowe.
 • Odpowiedzialność za wady – oświadczenie kupującego, że zapoznał się z faktycznym stanem technicznym samochodu. Wpis ten nie wyklucza odpowiedzialności sprzedającego za wady, które zostały specjalnie ukryte. W przypadku gdy nie wykluczymy w umowie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, nabywca będzie miał możliwość dochodzenia roszczeń także za inne poważne wady.
 • Podpisy – podpisy obu stron musza być czytelne.

Obowiązki sprzedającego samochód

Osoby sprzedające samochód muszą dopilnować kilku formalności. Nie mogą o nich zapomnieć, gdyż z ich tytułu grożą poważne konsekwencje. Jeśli sprzedałeś samochód musisz pamiętać o tym, że:

 • Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym na zgłoszenie w Wydziale Komunikacji sprzedaży auta ma się 30 dni. Zgłoszenie dokonywane jest na odpowiednim druku, które znajduje się w urzędzie. Obowiązku muszą dokonać również wszyscy współwłaściciele samochodu jeśli tak owi byli.
 • Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na powiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży auta ma się 14 dni. W przypadku gdy płatność za ubezpieczenie OC była rozłożona na raty, ubezpieczyciel może od nas oczekiwać zapłaty kolejnej raty. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych typu AC przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony – o ile została ona wcześniej opłacona.

Obowiązki kupującego samochód

Jeśli jesteś osobą kupującą samochód, to także musisz pamiętać by dopilnować kilku ważnych formalności. Poniżej przedstawiamy listę rzeczy o których powinien pamiętać kupujący samochód:

 • Rejestracja samochodu w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty nabycia. Należy wypełnić odpowiedni wniosek, którego wzór dostępny jest w urzędzie. Chcąc wypełnić wniosek należy zabrać ze sobą umowę kupna-sprzedaży, dowód tożsamości, tablice rejestracyjne oraz inne dokumenty związane z autem.
 • Podjąć decyzje co dalej z polisą OC. Możemy w dalszym ciągu korzystać z polisy sprzedawcy lub ją wypowiedzieć. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki i zaoferować inne warunki, jeśli się okaże np. że nie mamy pełnych zniżek tak jak miał osoba sprzedająca samochód. W przypadku wypowiedzenia umowy należy pamiętać o niezwłocznym zawarciu nowej umowy z ubezpieczalnią. Jest to bardzo ważne, gdyż nawet jeden dzień braku ciągłości ubezpieczenia może wiązać się z wysokimi karami.
 • Złożeniu deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym oraz opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 procent. Na zapłatę podatku mamy 14 dni. W przypadku gdy wartość rynkowa samochodu jest niższa niż 1000 zł jesteśmy zwolnienie z konieczności płacenia podatku.

Kuba Łuc

Kuba Łuc