Szczegóły w sprawie przetargu na wywóz odpadów z Gminy Olkusz

Zgodnie z obietnicą, przedstawiamy szczegóły przetargu na wywóz odpadów komunalnych z Gminy Olkusz oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy widmo podwyżek opłat jest realne.

Obecnie obowiązująca umowa na odbiór odpadów komunalnych ważna jest do końca września. Do tego czasu mieszkańcy będą ponosić opłaty według dotychczasowych stawek, wynoszących 9,50 zł lub 16,50 zł od osoby za miesiąc, w zależności od tego czy odpady są segregowane czy też nie. Od 1 kwietnia 2018 roku rodziny wielodzietne oraz osoby mniej zamożne, które prowadzą segregację odpadów, mogą ponadto skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych w wysokości 2,50 zł.

Wyniki przetargu na wywóz odpadów komunalnych od września 2019 roku zostały przez władze miejskie określone mianem „zaskakujących”. Najtańsza i jednocześnie jedyna złożona oferta wyniosła ponad dwa razy więcej, niż przewidywała Gmina Władze zaplanowały na ten cel bowiem 5,5 mln złotych, a konsorcjum firm: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z Olkusza (lider), ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej i Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” (uczestnicy), oczekuje niemal 13,5 mln złotych. Choć ceny odbioru śmieci rosną w całym kraju, to nikt w Olkuszu nie spodziewał się, że wzrost będzie tak znaczący.

Wiedzieliśmy, że koszty prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami są coraz wyższe, chociażby w konsekwencji rosnących cen energii czy drastycznej podwyżki tzw. opłaty środowiskowej, którą firma reguluje u marszałka województwa. Jeszcze przed ogłoszeniem przetargu do dyskusji zaprosiliśmy wszystkich radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, by wspólnie znaleźć kompromis między jakością usług, częstotliwością wywozu, a szacowanymi kosztami. Zaplanowana kwota 5,5 mln złotych gwarantowała utrzymanie obecnie obowiązujących stawek za odbiór odpadów – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Jak się zatem okazuje, takie a nie inne wyniki przetargu wydają się być spowodowane czynnikami przez naszą gminę niezależnymi. W całym kraju rosną bowiem ceny takich dóbr jak woda, energia czy chociażby paliwo. Poszczególne gminy w Polsce lawinowo ogłaszają również podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych. Dla przykładu, w podwarszawskich Markach wysokość dotychczasowych opłat wzrosła aż o 300%. Zamiast 350 000 zł miesięcznie, władze musza płacić tam aż 1,4 mln zł. Niemal dwukrotnie wzrosły także ceny w Łodzi, a o 70% w Warszawie.

Jeszcze w 2016 roku tzw. opłata marszałkowska za składowanie tony odpadów wynosiła ok. 24 zł lub 74 zł, w zależności od rodzaju odpadów. Dziś jest to 170 zł, a w przyszłym roku 270 zł. Rosną również koszty zagospodarowania odpadów segregowanych, zatrudnienia oraz zakupu energii. Teoretycznie wydatki te są ponoszone przez firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, jednak w praktyce przechodzą one na nas wszystkich w rosnących rachunkach – mówi Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Łukasz Rychlewski.

Czy to oznacza, że podwyżki czekają także Olkuszan? Tego na razie nie wiadomo, gdyż władze miasta nie składają broni. Przetarg zostanie powtórzony z nadzieją na wpłynięcie korzystniejszej oferty. Niektórzy zaczęli również oczekiwać od miasta, by to samo pokryło podwyżkę opłat, pozwalając tym samym ulżyć nieco Olkuszanom. Ze względów prawnych okazuje się to jednak niemożliwe.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje nas do pobierania od mieszkańców opłat na poziomie gwarantującym samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Nie możemy zatem, jak w przypadku cen wody, zaproponować dopłat z miejskiego budżetu, gdyż byłoby to działanie niezgodne z prawem. Przetarg powtórzymy licząc, że potencjalni wykonawcy jeszcze raz oszacują prognozowane koszty, by jak najmniej obciążyć mieszkańców gminy Olkusz – podsumowuje Roman Piaśnik.

Wygląda więc na to, że na razie pozostaje nam po prostu czekać. O dalszym rozwoju wydarzeń oraz wynikach powtórzonego przetargu będziemy informować Państwa na bieżąco na naszych łamach.

zdjęcie główne (przykładowe): pixabay.com

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *