Święto Pracy… a jak z nią w Powiecie Olkuskim?

Obchodzimy dzisiaj Święto Pracy, mało kto wie, że wymyślone przez… Włodzimierza Iljicza Lenina na cześć protestujących robotników w USA. To także dobry dzień na rzut okiem na wysokość bezrobocia na ziemi olkuskiej oraz zastanowienie się nad perspektywami rozwoju naszego regionu.

Według danych na marzec 2018 roku, stopa bezrobocia w Powiecie Olkuskim wyniosła 8,1%. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu do dnia 31 marca zanotował 3827 osób bez pracy, z czego 53,49% stanowią kobiety. Prawie połowa, bo aż 47,95% wszystkich bezrobotnych znajduje się w Olkuszu, 17,85% w Wolbromiu, 14,89% w Kluczach, 8,39% w Bukownie, 6,77% w Bolesławiu i 4,15% w Trzyciążu. Kiedy spojrzymy na dane z ostatnich lat, zauważymy jednak malejącą ilość osób bezrobotnych.

Wiemy już jak wygląda stopa bezrobocia, a co z perspektywami rozwoju? Przydatnym narzędziem będzie Ranking Gmin Małopolski. W metodologii tejże klasyfikacji pod uwagę bierze się bowiem m.in. takie czynniki jak średnioroczne dochody własne budżetów, wydatki majątkowe inwestycyjne, pozyskiwane środki z UE, zadłużenie czy liczbę podmiotów gospodarczych. Według danych za 2017 rok najlepiej w naszym powiecie prezentuje się Gmina Wolbrom, która zajęła 21 miejsce na 179 gmin branych pod uwagę w badaniu. Na przedzie trzymają się także gminy Klucze (23 miejsce), Bolesław (29 miejsce) oraz Bukowno (30 miejsce). „Srebrne Miasto” uplasowało się na 41 pozycji, spadając z 33 miejsca zajętego przed rokiem. Dopiero na 146 miejscu uplasowała się zaś gmina Trzyciąż.

Ważnym czynnikiem jest także bez wątpienia wysokość zaciągniętego przez gminy długu. Ten najwyższy spośród wszystkich gmin naszego powiatu jest w Olkuszu: na koniec ubiegłego roku wynosił on 32 miliony i 350 tysięcy złotych. Na kolejnych miejscach uplasował się Wolbrom (14 milionów, 123 tysiące, 80 złotych i 13 groszy), Bukowno (11 milionów i 10 tysięcy złotych), Klucze (7 milionów, 221 tysięcy, 480 złotych i 62 grosze), Bolesław (2 miliony, 124 tysiące, 331 złotych i 11 groszy) oraz Trzyciąż (496 tysięcy, 864 złote i 6 groszy). Jeśli mowa o obecnej kadencji, to prawie wszyscy włodarze sukcesywnie spłacają długi swoich gmin: wraz z końcem roku 2014, dług w Olkuszu wynosił 45 milionów i 430 tysięcy złotych, w Bukownie 15 milionów i 850 tysięcy złotych, w Kluczach 10 milionów, 941 tysięcy i 608 złotych, w Bolesławiu 4 miliony, 877 tysięcy, 192 złote i 18 groszy, a w Trzyciążu 749 tysięcy, 849 złotych i 83 grosze. No właśnie, prawie wszyscy, gdyż Gmina Wolbrom jako jedyna zwiększa co roku swoje zadłużenie: pod koniec roku 2014 dług gminy wynosił jedynie 2 miliony, 98 tysięcy, 105 złotych i 95 groszy.

Jak zatem widać, nie ma jednej zdecydowanie wyróżniającej się na tle innych gminy. W niektórych jednocześnie wysokie jest bezrobocie, ale spłacany jesr dług, a inne szybko się rozwijają, ale za cenę właśnie rosnącego długu. Dzisiejszy dzień jest jednak wolny od pracy, a więc warto poświęcić swój czas na przeanalizowanie tych danych i wyciągnięcie wniosków odnośnie kierunku, w których kroczą nasze samorządy.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *