Starosta Bogumił Sobczyk wprowadza nepotyzm w powiecie olkuskim?

W poniedziałek 10 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Olkuszu, na której rozpatrywana była skarga na działanie Bogumiła Sobczyka. Skarżący zarzucił Staroście Olkuskiemu bezprawne uchylanie się od odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego czy prawdą jest, że na stanowisko Sekretarza Powiatu Olkuskiego ma zostać powołana córka partyjnego kolegi Starosty Sobczyka, czyli Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego z ramienia PiS Andrzeja Wójcika. Mało kto najwyraźniej miał się jednak o tym dowiedzieć, jako że na samym początku posiedzenia doszło do bezprawnej próby uniemożliwienia mediom transmitowania przebiegu spotkania. Niektórzy Radni twierdzą także, że nie zostali poinformowani o miejscu i czasie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Olkuszu Radny Józef Stach, od razu po rozpoczęciu posiedzenia, poinformował naszego dziennikarza… że nie ma on prawa transmitować przebiegu komisji, dopóki Radny z ramienia PiS nie wyrazi najpierw na to zgody. Jest to w oczywisty sposób sprzeczne z obowiązującym prawem, jako że możliwość nagrywania posiedzeń komisji każdemu obywatelowi (nie wspominając o dziennikarzach, którzy posiadają dodatkowe uprawnienia) nadaje m.in. Art. 61. Konstytucji RP, Art.18. Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej, Art. 11b. Ustawy o Samorządzie Gminnym czy zgodna linia orzecznicza sądów, której przykładem może być chociażby wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z 13 grudnia 2019 roku w sprawie z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przeciwko Janowi Mordaniowi.

P1110396 - Starosta Bogumił Sobczyk wprowadza nepotyzm w powiecie olkuskim?
fot. Radny Rady Powiatu w Olkuszu oraz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Józef Stach

Ostatecznie Przewodniczący Józef Stach poinformował naszego dziennikarza, że mimo wszystko ten „łaskawie” nadaje mu prawo nagrywania posiedzenia komisji. Warto jednak zaznaczyć, że działanie przeciwne mogłoby stanowić przestępstwo w rozumieniu Art. 231 Kodeksu Karnego, które zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Więcej o całej sytuacji można przeczytać TUTAJ. Warto także wspomnieć, że bezprawna próba odebrania nam możliwości transmisji poniedziałkowego posiedzenia nie była jedynym kontrowersyjnym działaniem mającym na celu ograniczenie informacji o wniesionej skardze: „Nie otrzymałem informacji o posiedzeniu tej komisji, mimo że Przewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu Jacek Piotr Osuch zapewniał nas, że wszyscy Radni będą informowani o posiedzeniach każdej komisji. Czyżby praktyki z Sejmu były przenoszone przez «Dobrą Zmianę» do samorządów?” – pyta Radny Jan Orkisz.

Po tym niesmacznym początku komisja przeszła do rozpatrywania skargi Pana Stefana Piętki z Bukowna. Pytania, na które nie otrzymał on odpowiedzi, oprócz kwestii powierzenia stanowiska Sekretarza Powiatu Olkuskiego córce partyjnego kolegi Starosty Sobczyka, dotyczyły tego, jakich zmian personalnych w podległych mu jednostkach powiatu olkuskiego Starosta dokonał od momentu objęcia 14 czerwca 2019 roku władzy nad powiatem, jakimi kryteriami kierował się dokonując tych zmian, gdzie pracują obecnie zwolnione przez niego osoby oraz jakich zmian personalnych planuje on dokonać w najbliższych miesiącach. Jak mówił Pan Stefan Piętka, jego celem nie jest pójście na wojnę ze Starostą, tylko otrzymanie informacji dotyczących publicznych pieniędzy, a więc pochodzących z kieszeni każdego z nas.

Na mieście mówi się, że w ostatnim półroczu zatrudnienie wzrosło o kilkadziesiąt osób, przyjmijmy że było ich 20. Poza samym faktem, że taki wzrost zatrudnienia jest bezzasadny, to koszt z nim związany w skali roku sięgałby ok. 1 miliona złotych. W skali całej kadencji jest to zatem chociażby kwota potrzebna na sfinansowanie udziału własnego w słynnym już remoncie drogi w Osieku, na którą Pan Starosta, jako jedyny w Polsce, oddał dofinansowanie – komentuje Radny Rady Powiatu w Olkuszu Paweł Piasny.

Odpowiedzi na te pytania Starosta jednak nie udzielił, twierdząc że zatrudniania czy zwalniania pracowników należących do jednostek organizacyjnych powiatu dokonują ich kierownicy i nie jest on dysponentem informacji w tym temacie. Skarżący stwierdził jednak, że Starosta w praktyce jest przecież niejako „szefem wszystkich szefów” w stosunku do kierowników tychże jednostek i nawet uznając, że nie ma on żadnego wpływu na ich działania, to powinien on przekazać jego wniosek wspomnianym kierownikom. Zapowiedział on jednocześnie gotowość do wycofania w takiej sytuacji swojej skargi. Na taką propozycję przystał ostatecznie Starosta, a więc niebawem powinniśmy poznać odpowiedzi na pytania złożone przez Pana Stefana Piętkę.

Co ciekawe, nie dotyczy to jednak pytań co do planowanych zmian personalnych oraz kwestii zatrudnienia córki Radnego Wójcika. Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk odpowiedział bowiem, że informacja publiczna o zamierzeniach w polityce wewnętrznej dotyczy działań władzy wykonawczej, a starosta organem wykonawczym powiatu nie jest (tylko Zarząd Powiatu, na czele którego stoi Starosta). Całość nagrania z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 lutego można natomiast obejrzeć TUTAJ.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *