Stanowczy sprzeciw Burmistrza Olkusza wobec kontrowersyjnej „galerii” przy ul. 29 Listopada

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o planowanej budowie galerii handlowej na osiedlu Czarna Góra w Olkuszu. Mimo, że to Starostwo Powiatowe w Olkuszu dysponuje kompetencjami do wydania pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego przy ul. 29 Listopada, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik wystosował list do mieszkańców, w którym podkreślił, że w pełni podziela ich obawy, a także podejmuje stanowcze kroki mające na celu ochronę mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami związanymi z tą inwestycją.

W całej sprawie niezbędne jest pewne wyjaśnienie: to Starostwo Powiatowe w Olkuszu dysponuje kompetencjami do wydania pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego przy ul. 29 Listopada i tam należy składać ewentualne uwagi. Prawdą jest natomiast, że Wiceburmistrz Jolanta Motyczyńska wydała decyzję na lokalizację zjazdu, jednak należy wziąć pod uwagę okoliczności trwającej wówczas procedury. Ubolewam, że na tym etapie prawo nie zobowiązuje inwestora do przedstawienia wszystkich informacji o planowanej inwestycji, zwłaszcza dotyczących skali przedsięwzięcia. Są to szczegóły, które inwestor zobowiązany jest przekazać Starostwu Powiatowemu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę – mówi włodarz „Srebrnego Miasta”.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przekonuje także, że natychmiast po otrzymaniu informacji o tak szerokim zakresie inwestycji przystąpił on do stanowczych działań w ramach uprawnień, jakie posiada. Dla przykładu wykazał on szereg uchybień w projekcie budowlanym, który zawierał rozstrzygnięcia niezgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W efekcie inwestor w listopadzie ubiegłego roku wycofał swój wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Roman Piaśnik wielokrotnie odmawiał również inwestorowi prawa do dysponowania gruntem gminnym w celu realizacji dojazdu do kontrowersyjnej inwestycji w przedstawionym zakresie. Mimo powtarzających się wniosków inwestora, konsekwentnie wydawane są decyzje odmowne, co w ocenie olkuskiego magistratu skutecznie blokuje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę. Gospodarz Gminy Olkusz zlecił ponadto analizę układu komunikacyjnego w obrębie planowanej inwestycji i wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zjazdu na jej teren.

Na obecnym etapie Gmina Olkusz nie jest stroną nowego, prowadzonego aktualnie w Starostwie Powiatowym postępowania o wydanie pozwolenia na budowę obiektu przy ul. 29 Listopada. Wiemy jedynie nieoficjalnie, że inwestor zmienił projekt budowlany. Aby rzetelnie ocenić wpływ tej inwestycji na najbliższe otoczenie, konieczna jest analiza przedstawionej w Starostwie dokumentacji, do czego prawo mają jedynie strony postępowania. Deklaruję jednak, że z pełną konsekwencją będę reagował na wszelkie działania, które mogą negatywnie wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości „Srebrnego Miasta” – podsumował burmistrz Roman Piaśnik.

źródło: umig.olkusz.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

3 thoughts on “Stanowczy sprzeciw Burmistrza Olkusza wobec kontrowersyjnej „galerii” przy ul. 29 Listopada

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *