Spacerowali śladami zagadek architektury Olkusza

Ponad 30 osób wzięło udział w bezpłatnym spacerze historycznym „Od gotyku do modernizmu – ciekawostki architektury Olkusza”. Piątkowy spacer odbywał się w ramach całorocznej akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2019”.

wycieczka 2 - Spacerowali śladami zagadek architektury Olkusza

W Punkcie Informacji Turystycznej MSiT uczestnicy wycieczki wysłuchali krótkiej prelekcji o średniowiecznym układzie urbanistycznym Olkusza, ilustrowanej archiwalnymi rycinami, a także otrzymali materiały promocyjne, opracowane z okazji 720-lecia Olkusza. Następnie, już podczas spaceru, o ciekawostkach architektury Olkusza opowiadała przewodnik z Olkuskiej Grupy Turystycznej „Amonit” Jadwiga Grabowska oraz historyk-regionalista, a zarazem pracownik olkuskiego magistratu  Jacek Sypień.

wycieczka 4 - Spacerowali śladami zagadek architektury Olkusza

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć neogotyckie elementy w budynku olkuskiej Szkoły Rzemieślniczej z 1901 roku, poznać ciekawą historię zabytkowych olkuskich kamienic przy rynku, a także dowiedzieć się więcej o klasycystycznych budynkach magistratu i starostwa. Zgromadzona społeczność zapoznała się także z historią olkuskiej Parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu i mogła zobaczyć występujące tam gotyckie i renesansowe detale architektoniczne. Mieszkańcy mieli również okazję porównać np. gotyckie okna kościoła z oknami w neogotyckiej dzwonnicy, a następnie szukać podobieństw i różnic. Potem na przykładzie murów i baszty miejskiej przybliżono historię średniowiecznego systemu obronnego Olkusza. Kolejnymi punktami wycieczki były dworek Machnickich i Stara Poczta.

wycieczka 1a - Spacerowali śladami zagadek architektury Olkusza

Było to kolejne wydarzenie z serii „Olkuskie Spacery Historyczne 2019″, która potrwa do końca tego roku. Przypominamy, że z okazji obchodów 720-lecia Olkusza przynajmniej raz w miesiącu mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział w ciekawych i bezpłatnych wycieczkach tematycznych. Po zabytkach i historii Olkusza oprowadzają pasjonaci historii „Srebrnego Miasta”, czyli członkowie lokalnych stowarzyszeń, a także pracownicy magistratu i wolontariusze. Większość wycieczek ma charakter spacerów po mieście oraz okolicy, połączonych ze zwiedzaniem miejscowych zabytków.

plakat 1 spacery ver 5 - Spacerowali śladami zagadek architektury Olkusza

Następny spacer odbędzie się z kolei w sobotę 20 kwietnia o godzinie 10:00. Zainteresowani udziałem w wydarzeniu „Pamiątki olkuskiego górnictwa – szukamy śladów po kopalniach i sztolniach” spotkają się pod olkuskim Skateparkiem przy ul. Długiej. Szczegółowe informacje dotyczące spacerów można uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej MSiT w Olkuszu (ul. Floriańska 8), pod numerem telefonu 32 6421926 lub na stronie it.olkusz@msit.malopolska.pl.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *