Śmietniki na olkuskich osiedlach objęte zostały fotopułapkami i monitoringiem

Wrzucanie gruzu oraz innych materiałów budowlanych do osiedlowych pojemników na odpady jest niedozwolone, o czym informują chociażby ogłoszenia wywieszone na śmietnikowych wiatach. Mimo to niektórzy mieszkańcy wciąż nie stosują się do tych zasad, w wyniku czego dochodzi do przypadków nieodbierania pojemników przez firmy wywozowe, za co finalnie płacimy wszyscy. Dlatego też, z inicjatywy policji, straży miejskiej oraz spółdzielni osiedlowych, kosze na śmieci na olkuskich osiedlach zostały objęte monitoringiem i fotopułapkami.

Oprócz wspomnianych ogłoszeń wywieszonych na śmietnikowych wiatach, informacje o zakazie wrzucania do osiedlowych pojemników na odpady materiałów po remoncie mieszkania, takich jak gruz czy styropian, znajdują się również w regulaminach osiedlowych. Śmieci te mieszkańcy są bowiem zobowiązani uprzątnąć samodzielnie, chociażby oddając je podczas cyklicznych zbiórek odpadów wielkogabarytowych lub przekazując bezpłatnie do olkuskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mimo to niektórzy wciąż zostawiają wspomniane odpady przy śmietnikach osiedlowych lub wywożą je do lasów.

W takich przypadkach trzeba się jednak liczyć zarówno z konsekwencjami prawnymi, jak i finansowymi. W ostatnim czasie doszło bowiem do kilku przypadków nieodebrania odpadów przez firmę wywozową, w wyniku czego spółdzielnia mieszkaniowa została zmuszona do ich ręcznego rozładunku oraz utylizacji. Koszty z tym związane poniosła spółdzielnia, a zatem finalnie każdy z nas. Dlatego też kosze na śmieci na olkuskich osiedlach objęte zostały monitoringiem i fotopułapkami. Działania te mają na celu ukrócenie procedury podrzucania śmieci, które mogą zostać bezpłatnie zutylizowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Regularne kontrole przeprowadzają także olkuscy strażnicy miejscy.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *