Śmieci w lesie w Niesułowicach. Policja poszukuje sprawcy

Śmieci w lesie i dzikie wysypiska, które powstają na skutek nieodpowiedzialnego zachowania człowieka, są zabronione prawem. Stanowią one również poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego lasów i zwierzyny i mogą stać się przyczyną powstawania pożarów. Mimo to ludzie wciąż wyrzucają do lasów śmieci, nie bacząc na konsekwencje.

20190315 065645 - Śmieci w lesie w Niesułowicach. Policja poszukuje sprawcy

Na początku marca olkuska policja przyjęła zawiadomienie o śmieciach, które pozostawione były w lesie w Niesułowicach. Ktoś rozrzucił tam czarne worki, w których znajdował się styropian, a obok kilka wiaderek po kleju i tynkach. Policjanci szukają teraz osoby, która jest odpowiedzialna za to wykroczenie i proszą o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Osoby, które posiadają jakieś informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie pod nr tel. 32 6478 236 lub 997.

Wysypywanie śmieci do lasu jest zabronione prawem. Grozi za to grzywna od 500 do nawet 5 000 złotych. Artykuł 162 Kodeksu Wykroczeń stanowi bowiem, że:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

źródło: olkusz.policja.gov.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *