Skarga na Starostę Piasnego za zaniechanie wywozu śmieci z Klucz

Wójt Gminy Klucze Norbert Bień skierował skargę do Starosty Powiatu Olkuskiego Pawła Piasnego na jego bezczynność w związku z wywozem śmieci z Klucz.

4 1 - Skarga na Starostę Piasnego za zaniechanie wywozu śmieci z Klucz
fot. aktualny stan zalegających odpadów na Osadzie w Kluczach

W dalszym ciągu na terenie byłych zakładów papierniczych na Osadzie w Kluczach zalega ogromna ilość odpadów. Niedługo minie rocznica pamiętnego pożaru, w którym, 8 października 2017 roku, spłonęło około kilkunastu tysięcy ton śmieci. 23 października Starosta Piasny obiecał publicznie, że w przeciągu 3 tygodni wszystkie niespalone odpady z Klucz znikną. Niestety do dziś z Klucz wywieziono zaledwie 2683 tony odpadów, a ich zdecydowana większość wciąż uniemożliwia lokalnej społeczności normalne życie.

24 - Skarga na Starostę Piasnego za zaniechanie wywozu śmieci z Klucz
fot. protest mieszkańców z 7 maja bieżącego roku

W związku z tym Wójt Bień skierował skargę do Starosty Piasnego na jego bezczynność w zakresie usunięcia wszystkich odpadów z Klucz-Osady. Starosta, co było do przewidzenia, oddalił skargę, jednak Wójt odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ ten stanął po stronie Gminy Klucze, zaprzeczając słowom Starosty,jakoby ten nie miał możliwości działania z powodu nieukończonego postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Olkuszu oraz braku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Wygląda więc na to, że obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by nieszczęsne śmieci wreszcie wywieźć i umożliwić z powrotem mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Niestety, Starosta wciąż nie za bardzo jest chętny do płacenia ogromnych pieniędzy za ich wywóz.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako organ nadzoru nad Starostą Olkuskim, jednoznacznie i w sposób nie budzący żadnych wątpliwości stwierdziło, że uznaje skargę Gminy Klucze na bezczynność Starosty w zakresie zastępczego usunięcia odpadów z terenu Klucze-Osada nr 4 za uzasadnioną oraz że Starosta powinien niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn przewlekłości postępowania egzekucyjnego. Jako Radni jesteśmy odpowiedzialni za wspólnotę samorządową jaką jest Gmina Klucze i wszyscy jej mieszkańcy. Dlatego uważamy, że wystąpienie z powyższym Apelem jest koniecznością i naszym obowiązkiem – można przeczytać także w specjalnie wystosowanym apelu Rady Gminy Klucze do Starosty Powiatu Olkuskiego Pawła Piasnego o niezwłoczne podjęcie zaniechanego przez niego wykonania zastępczego usunięcia odpadów z terenu Klucz Osady Nr 4.

zdjęcia: Tadeusz Żurek

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

One thought on “Skarga na Starostę Piasnego za zaniechanie wywozu śmieci z Klucz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *