Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o wakacje kredytowe.

2022-06-30 /299
Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o wakacje kredytowe.
źródło: fot. freepik.com

Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o wakacje kredytowe. Miałyby one przysługiwać wszystkim tym kredytobiorcom, których rata kredytu przekracza „40/50% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego”, poinformował Związek Banków Polskich.

W ocenie sektora bankowego, wprowadzenie limitu pozwoliłoby skierować pomoc do osób faktycznie potrzebujących, które mają problemy finansowe ze spłatą kredytu, a nie dla osób, które czerpały by dodatkowe korzyści majątkowe kosztem innych. Obecnie projekt ustawy o pomocy kredytobiorcom znajduje się na etapie prac senackich. Głosowania nad ustawą ma odbyć się jeszcze dziś.
Poniżej treść apelu sektora bankowego:

W związku z trwającymi w Parlamencie pracami nad ustawą o pomocy kredytobiorcom, mając na uwadze powagę sytuacji i wysoce negatywne skutki projektowanego rozwiązania, sektor bankowy apeluje do wszystkich ugrupowań politycznych o: 

- ograniczenie pomocy jedynie do osób w trudnej sytuacji finansowej – ponieważ zgodnie z  publiczną zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów wakacje kredytowe miały być ograniczone do kredytobiorców mających trudność w spięciu budżetów domowych, zostały zaś uchwalone przez Sejm jako rozwiązanie powszechne, dostępne dla wszystkich kredytobiorców; 

- powstrzymanie niesprawiedliwości społecznej – ponieważ według obecnego kształtu ustawy z rozwiązań pomocowych mogłyby skorzystać osoby, które wcale nie potrzebują wsparcia w spłacie kredytu hipotecznego, a koszt finansowania tej pomocy zostałby w całości przeniesiony na deponentów i  innych klientów banków;

- uniknięcie działań inflacjogennych – ponieważ rozwiązania procedowane w Parlamencie są sprzeczne z antyinflacyjną polityką Narodowego Banku Polskiego, zmierzającą m.in. do ograniczenia ilości pieniądza w gospodarce;

- niepodważanie stabilności i wiarygodności polskiego systemu bankowego – ponieważ wakacje kredytowe w obecnym kształcie będą oznaczać niespotykane do tej pory obciążenie sektora bankowego, szacowane przez NBP nawet na 20 mld zł, co wobec spadku funduszy własnych banków wepchnie niektóre banki w bardzo złą kondycję i uniemożliwi sektorowi bankowemu dalsze finansowanie polskiej gospodarki.

Cała treść apelu dostępna pod adresem https://zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Apel-sektora-bankowego

Wakacje kredytowe mają dotyczyć nie tylko części kapitałowej ale również odsetek raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie to będzie dostępne tylko dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

Z analiz przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać nawet 20 mld zł. Proponowane przez sektor bankowy zmiany zasiliłyby Fundusz Wsparcia Kredytobiorców dodatkowymi środkami w wysokości 1,4 mld zł. 

Ustawa dotycząca pomocy kredytobiorcom zawiera również zapis, dotyczący zastąpienia stawki WIBOR innym wskaźnikiem, którego celem jest obniżenie wysokości rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.
 

Adam Siekaniec

Adam Siekaniec