Ruszyła przebudowa „obwodnicy” w Bukownie

W poniedziałek 15 lipca rozpoczął się gruntowny remont tzw „obwodnicy” w Bukownie, czyli traktu pomiędzy ulicami Mostową i Borowską na długości 1 273 metrów. Prace mają potrwać do 15 października, a ich wykonawca, którym jest firma „Berger Bau” z Wrocławia, jest zobowiązany do utrzymywania przejezdności remontowanej drogi.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę istniejących skrzyżowań, wydzielenie ścieżki rowerowej, montaż wiaty przystankowej wraz z budową peronu, wykonanie aktywnych przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego oraz montaż oświetlenia przejścia dla pieszych z zasilaniem fotowoltaicznym. Na to zadanie władze Bukowna pozyskały dofinansowanie w wysokości 1 764 398 zł. z Funduszu Dróg Samorządowych. Warto również przypomnieć, że przez 3 ostatnie lata w miejskim budżecie rezerwowane były również środki na wykonywanie niezbędnych prac naprawczych „obwodnicy” w miejscach największych nierówności.

Można być również optymistą w sprawie trwałości remontu, jako Biuro Eksperckie Nawierzchni Drogowych z Bolechowic we współpracy z Politechniką Krakowską opracowało już wcześniej ekspertyzę stanu nawierzchni wspomnianej drogi. Miała ona na celu ustalenie przyczyn licznych uszkodzeń pojawiających się na niej w przeszłości. W tym celu wykonano m.in. analizę kategorii obciążenia ruchem na podstawie pomiarów ruchu, odwierty w konstrukcji nawierzchni i analizę grubości poszczególnych warstw jej korpusu czy też badania laboratoryjne dolnych warstw w zakresie uziarnienia.

źródło: umbukowno.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *