Rewitalizacja „Dolinki” na Osiedlu Młodych w Olkuszu zakończona!

Dziś miał miejsce techniczny odbiór prac rewitalizacyjnych w obrębie „Dolinki” na Osiedlu Młodych w Olkuszu, która zmieniła się nie do poznania. Pojawiły się bowiem nowe ścieżki, boiska, miejsca wypoczynkowe i parkingi, a przede wszystkim znacznie poprawiła się estetyka całej okolicy. Koszt większości tej wielomilionowej inwestycji pokryło unijne dofinansowanie.

113162490 1738811976274636 8066387306586955831 o - Rewitalizacja "Dolinki" na Osiedlu Młodych w Olkuszu zakończona!

„Dolinka” zyskała zupełnie nową funkcjonalność i już od kilku miesięcy, mimo trwających prac, widzieliśmy, że jest chętnie odwiedzana zarówno przez dorosłych, jak też dzieci i młodzież. Szczególnie cieszy mnie, że to właśnie te młodsze pokolenia odnalazły tu miejsce do kreatywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tej inwestycji, a w szczególności Radnym Rady Miejskiej w Olkuszu za uchwalenie budżetu, który pozwolił na realizację tej ambitnej inwestycji. Osobne podziękowania kieruję także wobec Radnego Wojciecha Ozdoby, którego zaangażowanie było bardzo duże przez cały czas trwania prac, już od etapu ich planowania – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

116042017 1738812706274563 2590012256571193826 o 1 - Rewitalizacja "Dolinki" na Osiedlu Młodych w Olkuszu zakończona!

W dzisiejszej wizycie studyjnej wzięli udział przedstawiciele olkuskiego magistratu, na czele z włodarzem „Srebrnego Miasta”, reprezentanci Rady Miejskiej w Olkuszu, wykonawcy prac budowlanych, media, a także mieszkańcy i różne środowiska społeczne. Zakres zrealizowanych prac jest znaczny, gdyż zagospodarowanie terenu „Dolinki” objęło m.in. wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni około 2 561 m², rolkostrady oraz budowę chodników o łącznej powierzchni około 2 658 m².

109969222 1738812129607954 1850125092335409150 o - Rewitalizacja "Dolinki" na Osiedlu Młodych w Olkuszu zakończona!

Projekt objął na dodatek budowę parkingu wraz z jezdnią manewrową, dwóch boisk (wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu i trybunami oraz z nawierzchnią trawiastą), siłowni, placu do ćwiczeń street workout, nowoczesnego placu zabaw oraz miejsc wypoczynkowych. Powstał tu również pierwszy w powiecie olkuskim ogrodzony wybieg dla psów. Teren „Dolinki” został także oświetlony, odwodniony i objęty monitoringiem, a ponadto nie zapomniano o montażu elementów tzw. małej architektury, w tym stojaków rowerowych, stołów do szachów, ławek i koszy na śmieci oraz zadbaniu o zasianiu trawników, a także posadzeniu drzew, krzewów i kwiatów.

115473955 1738812042941296 3991254022538171633 o - Rewitalizacja "Dolinki" na Osiedlu Młodych w Olkuszu zakończona!

Inwestycja, z uwagi na szeroki zakres prac oraz harmonogram wynikający z umowy o dofinansowanie, trwała blisko dwa lata. Rewitalizacja „Dolinki” finalnie nie tylko podniosła jednak estetykę przestrzeni publicznych miasta, ale sprawiła również, że stała się ona miejscem zabaw i uprawiania różnych form aktywności przez mieszkańców Osiedla Młodych. „Dolinka” stała się bowiem miejscem mogącym integrować pokolenia, dając również możliwości realizacji inicjatyw osób z niepełnosprawnościami.

116043449 1738813142941186 3378283268026421307 o - Rewitalizacja "Dolinki" na Osiedlu Młodych w Olkuszu zakończona!

Rewitalizacja „Dolinki” była głównym elementem szerszej inwestycji, realizowanej przez Gminę Olkusz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt pod nazwą „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne”, objął także modernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych. Wartość obu zadań wyniosła łącznie 6 285 058,29 zł., z czego aż 4 713 793,66 zł. pokryło dofinansowanie ze środków unijnych.

źródło: umig.olkusz.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *