Radni z Bukowna apelują o utworzenie miejsc do leczenia chorych na koronawirusa w olkuskim szpitalu

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bukownie Radni jednogłośnie skierowali apel do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych o utworzenie miejsc do leczenia chorych na koronawirusa na oddziale zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu.

Od pewnego czasu sytuacja epidemiczna w powiecie olkuskim ulega pogorszeniu. Pierwszy dynamiczny wzrost zakażeń był związany z pojawieniem się ogniska koronawirusa w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, a teraz mamy do czynienia z ogniskami w wielu placówkach oświatowych w całym powiecie. To właśnie te źródła zakażeń wydają się aktualnie powodować duży wzrost liczby osób zarażonych, co niestety jest skutkiem braku przygotowania kompleksowych i racjonalnych zaleceń redagowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. COVID-19 to straszna choroba, a mieszkańcy Bukowna i całego powiatu nie mogą liczyć na możliwość jej leczenia w Nowym Szpitalu w Olkuszu, mimo że znajduje się w nim oddział zakaźny. Nasi mieszkańcy muszą mieć pewność, że w przypadku ostrego przebiegu choroby jak najszybciej zostanie im udzielona pomoc – przekonuje Radny Rady Miejskiej w Bukownie Sebastian Piasta.

„Systematycznie zmniejszająca się liczba dostępnych lóżek do leczenia chorych, we wszystkich szpitalach wyznaczonych do tego celu w województwie małopolskim, stwarza coraz groźniejszą sytuację. Wielogodzinne oczekiwania na specjalistyczną ekipę pogotowia ratunkowego oraz transport do odległych placówek na terenie województwa małopolskiego lub sąsiedniego śląskiego, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu. Dlatego też Rada Miejska w Bukownie uważa za zasadne niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do utworzenia w Nowym Szpitalu w Olkuszu miejsc przeznaczonych do leczenia chorych z koronawirusem” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Kiedy 19 marca zakładałyśmy zrzutkę „Respirator dla Olkusza” nie myślałyśmy, że sytuacja rozwinie się aż tak bardzo. Patrząc na ostatnie statystyki zachorowalności na COVID-19 podjęliśmy zatem uchwałę z apelem do wszystkich, którzy mogą nam pomóc, o zorganizowanie miejsc dla chorych w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Mam nadzieję, że spotka się on ze skutecznym odzewem ze strony władz i instytucji. Pamiętajmy także o podstawowej zasadzie DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki – przyp. red.) i dbajmy o siebie – komentuje z kolei Radna Rady Miejskiej w Bukownie Magdalena Kubańska.

Treść uchwały zawierającej powyższy apel została przekazana Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Posłom z Ziemi Olkuskiej, Premierowi RP, Ministrowi Zdrowia, Prezesowi NFZ, Wojewodzie Małopolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Olkuskiego, Staroście Olkuskiemu oraz Prezesowi Zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu. „Ta uchwała to wyraz troski o zdrowie i życie mieszkańców, ale przede wszystkim wezwanie do prowadzenia odpowiedzialnej polityki zdrowotnej przez odpowiednie organy władzy państwowej i samorządowej. Oczywistym jest, że Rada Miejska w Bukownie nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane w olkuskim szpitalu, dlatego mam szczerą nadzieję, że adresaci tego apelu zachowają się racjonalnie i się do niego przychylą” – podsumowuje Radny Sebastian Piasta.

zdjęcie: Mateusz Łebek

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *