Przez powiat olkuski przebiegnie strategiczny gazociąg przesyłowy

Przez powiat olkuski przebiegnie strategiczny gazociąg wysokiego ciśnienia. Będzie on stanowił istotny element korytarza gazowego Północ-Południe. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2021 roku.

Wspomniany gazociąg przebiegać będzie przez gminy Trzyciąż, Olkusz, Klucze oraz Bolesław. Do tej pory wyznaczono już geodezyjnie i oznakowano palikami pas montażowy, na którym będzie prowadzona budowa gazociągu, wycięto i wykarczowano drzewa i krzewy oraz usunięto urodzajną warstwę gleby (humus) w części pasa montażowego. W kolejnym etapie samochodami ciężarowymi będą rozwożone i układane rury do budowy gazociągu. Ze względów technologicznych oraz w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne budowa gazociągu prowadzona będzie z wykorzystaniem technik bezwykopowych.

Budowa omawianego gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Odbywa się ona w ramach największego w historii Polski programu rozbudowy systemu gazociągów przesyłowych jako że do końca 2025 roku planowana jest budowa ponad 2 000 kilometrów gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Inwestycja ta jest szansą na rozwój gospodarczy regionu w wielu obszarach. Nowe gazociągi zwiększą bowiem przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego, co pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przesył gazu ziemnego zarówno do sieci gazociągów dystrybucyjnych, jak i do odbiorców przemysłowych. Jest to szczególnie ważne w związku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych przyłączeniem się do sieci gazowej, a także w aspekcie zapewnienia dostaw gazu do wdrażania programów w miastach i gminach, dla których kluczowym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Warto również wspomnieć, że corocznie odprowadzany będzie przez inwestora podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to zatem kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby lokalnych społeczności.

źródło: gmina-klucze.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *