Przejście dla pieszych w Zedermanie zostanie przywrócone!

     Likwidacja w pełni oznakowanego przejścia dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 94 w Zedermanie i zastąpienie go tzw. przejściem sugerowanym mocno oburzyły mieszkańców tej miejscowości, którzy swoje niezadowolenie z decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sierpniu wyrazili protestem i blokadą „krajówki”. Interwencja burmistrza Romana Piaśnika przyniosła skutek, bowiem przejście dla pieszych w pożądanej przez mieszkańców lokalizacji zostanie przywrócone.

     Dobre wiadomości dla pieszych przekazał Departament Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Była to odpowiedź na oficjalne wystąpienie burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, w których włodarz Olkusza stanowczo sprzeciwił się decyzji GDDKiA o likwidacji przejścia dla pieszych oznaczonego znakami poziomymi i pionowymi. W jego miejsce powstało – pozbawione oznakowania – tzw. przejście sugerowane. Ponadto, na takim przejściu to samochody mają pierwszeństwo przed pieszymi.

     Droga krajowa nr 94 jest drogą o wysokim natężeniu ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Zastosowane przez GDDKiA rozwiązanie w postaci przejścia sugerowanego, nie zapewnia należytego bezpieczeństwa pieszym (w tym dzieciom i osobom starszym), chcącym przejść na drugą stronę DK 94. Obawa o własne bezpieczeństwo może sprawić, że mieszkańcy będą korzystać z sugerowanego przejścia znacznie rzadziej niż korzystaliby, gdyby było ono w pełni oznakowane – tłumaczył w sierpniu Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

     Swoją interwencję skierował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz posłów ziemi olkuskiej: Lidii Gądek, Agnieszki Ścigaj oraz Jacka Osucha. Uzyskał wsparcie samych posłanek, które wystąpiły z osobnymi interpelacjami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Tak stanowcze i szeroko zakrojone działanie przyniosło oczekiwany przez mieszkańców efekt.

     Cieszy informacja o planowanym przywróceniu przejścia dla pieszych w Zedermanie. Mieszkańcy odetchną z ulgą wiedząc, że DK 94 znów będzie można przejść bezpiecznie. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych, zmierzających do szkoły – zauważa sołtys wsi Zederman Sabina Gęgotek.

     Likwidacja sugerowanego przejścia w Zedermanie i zastąpienie go przejściem w pełni oznakowanym jest już pewna. GDDKiA musi jednak na nowo przygotować projekt organizacji ruchu w tym miejscu oraz uzyskać wszystkie uzgodnienia. Dopiero wówczas będzie mogła dokonać faktycznych zmian infrastruktury w ciągu drogi krajowej. Trudno przewidzieć ostateczny termin wykonania wszystkich niezbędnych prac.

     Mam dużą satysfakcję z faktu, że sprawę udało się w sposób pozytywny rozwiązać. Będę monitował, by przejście powstało jak najszybciej. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy ze zrozumieniem podeszli do problemów mieszkańców Zedermana – Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi oraz posłankom Lidii Gądek i Agnieszce Ścigaj – podsumowuje włodarz Olkusza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *