Przebudowa ulicy Fabrycznej w Wolbromiu nabiera tempa

Zakończyły się już prace związane z wymianą sieci gazociągowej, które przez kilka ostatnich tygodni spowolniły tempo przebudowy ul. Fabrycznej w Wolbromiu. Obecnie prace koncentrują się na budowie chodników na odcinkach między ulicami Łukasińskiego i Młyńską oraz Kamiennogórską i Sportową. Inwestycja realizowana jest na ulicach, które przed kilkoma laty na wniosek Burmistrza Wolbromia zostały przejęte od powiatu olkuskiego, gdyż, zdaniem wolbromskiego magistratu, ten przez lata jedynie słownie deklarował zaangażowanie w ich modernizację. Na przebudowę ulic o łącznej długości 1 285 metrów Gmina Wolbrom pozyskała ponadto ponad 2,6 miliona zł. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

116337914 3006137486121023 9083865682234687222 o - Przebudowa ulicy Fabrycznej w Wolbromiu nabiera tempa

Przypominamy, że pierwotnie zakończenie prac planowano na koniec maja, a zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego miał objąć przebudowę nawierzchni dróg i zjazdów, przebudowę odwodnienia drogi oraz odnowienie oznakowania pionowego i poziomego. Niestety, choć inwestycję poprzedziła inspekcja sieci znajdujących się w ciągu drogi, dopiero rozpoczęcie prac ziemnych ujawniło rzeczywisty, fatalny stan techniczny istniejących pod drogą sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej oraz wodociągowej.

116262017 3006139356120836 6914480166429605918 o - Przebudowa ulicy Fabrycznej w Wolbromiu nabiera tempa

Zakład gazowniczy, który przy okazji dokonał przeglądu istniejącej sieci gazociągowej, stwierdził zatem, że również istniejący gazociąg nadaje się do wymiany. Nieprzewidziane wcześniej roboty, obok dodatkowych kosztów (całość inwestycji zamknie się ostatecznie w kwocie 5,9 miliona złotych), wpłynęły także na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na 30 września. Nowe odcinki chodnika powstają jednak bardzo sprawnie, a jednocześnie na odcinku pomiędzy ulicami Sportową a Kamiennogórską trwają prace przygotowawcze do podbudowy drogi. Nowy planowany termin zakończenia inwestycji powinien zatem tym razem zostać już dotrzymany.

źródło: wolbrom.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *