Prace rewitalizacyjne na zamku w Rabsztynie dobiegają końca

2020-09-04 /233
Prace rewitalizacyjne na zamku w Rabsztynie dobiegają końca

Dobiegają już końca prace związane z rewitalizacją zamku w Rabsztynie. Przypominamy, że w pałacowym przyziemiu powstaje pawilon do obsługi ruchu turystycznego, a na dodatek zagospodarowany zostanie teren wewnątrz zamkowych murów. Wartość całego projektu wynosi 3 114 883,65 zł, z czego aż 1 709 387,32 pokryje unijne dofinansowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października bieżącego roku.

Zamek w Rabsztynie to zarówno cenny zabytek, który chronimy dla potomnych, jak i popularny obiekt chętnie odwiedzany przez turystów. Dlatego też staramy się, aby, z całym poszanowaniem dla zabytku, dostosować go do potrzeb turystów, by ci mogli w komfortowych i przyjaznych warunkach dotknąć historii. Jestem głęboko przekonany, że już niedługo nasza warownia stanie się jeszcze ciekawszym punktem Szlaku Orlich Gniazd – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Obecnie w odgruzowanych pomieszczeniach komór przyziemia renesansowego pałacu powstaje podziemny pawilon, w którym zostaną zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego. Będzie tam informacja turystyczna i kasa biletowa, a także węzeł sanitarny z toaletami i kawiarnia dla zwiedzających. Zakończyły się już natomiast główne prace przy konserwacji zewnętrznej i wewnętrznej strony murów. Konieczne było ich czyszczenie, a następnie uzupełnianie brakujących elementów, spoinowanie oraz impregnacja. Wcześniej w podobny sposób poddano konserwacji północną i wschodnią ścianę zamku.

 

Trwają również prace nad zagospodarowaniem terenu wewnątrz zamku. Zostały już bowiem wykonane stalowe schody zewnętrzne we wschodnim skrzydle pałacu, które mają pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Przy wschodniej ścianie pałacu powstał z kolei trójkątny stalowy taras, wsparty na istniejących ścianach, a na dziedzińcu powstaje niewielka modułowa scena, na której będą organizowane koncerty oraz spektakle. Na dodatek trwają prace nad wykonaniem stalowych schodów łączących poziom patio i taras nad pawilonem oraz nad ukształtowaniem terenu. Na dziedzińcu powstanie natomiast strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy.

 

W ramach inwestycji konieczne jeszcze będzie wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku, instalacji wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej. W pawilonie zostanie także wykonana stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki, podwieszane sufity oraz położone zostaną płytki ceramiczne. Warto podkreślić, że część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bowiem m.in. usunięte zostaną progi, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec zamku dolnego, a jedna z toalet w podziemnym pawilonie będzie przystosowana właśnie dla osób niepełnosprawnych.

 

Warto wspomnieć, że planowane jest także opracowanie specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne, która ułatwi zwiedzanie zamku, jak również makiety zamku. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym.

źródło: umig.olkusz.pl