Prace rewitalizacyjne na „Czarnej Górze” w Olkuszu idą pełną parą

Niezwykle okazale prezentują się postępy prac rewitalizacyjnych w obrębie „Czarnej Góry” w Olkuszu. Koszt całej inwestycji wynosi aż 14,4 miliona złotych, z czego ponad 9 milionów złotych stanowi unijne dofinansowanie. Warto zaznaczyć, że jest to najwyższe dofinansowanie w całym województwie małopolskim przyznane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rozmach prac w Parku „Czarna Góra” jest imponujący. Mówimy bowiem o gruntownej przebudowie dwóch boisk do piłki nożnej, bieżni, a także zagospodarowaniu całego terenu, w tym wyposażeniu w urządzenia lekkoatletyczne, a także elementy tzw. małej architektury, place zabaw czy siłownię zewnętrzną. Niedawno ustawione zostały również maszty oświetleniowe w technologii LED, które są wyraźnym dowodem na to, jak nowoczesny obiekt powstaje w tym miejscu. Jestem przekonany, że Park będzie chętnie odwiedzany zarówno przez profesjonalnych sportowców, jak i przez amatorów spędzania czasu na świeżym powietrzu – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Trwająca rewitalizacja „Czarnej Góry” obejmuje swoim zakresem cztery zadania. Pierwszym z nich jest przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Warto nadmienić, że zdjęta z murawy boiska darń o powierzchni około 6 tys. metrów kwadratowych została ponownie ułożona na innych obiektach na terenie Gminy Olkusz, dzięki czemu trawa nie zmarnowała się, a na „Czarnej Górze” można było realizować kolejne prace, związane z usunięciem nasypów z drenażem, wykonaniu nowej podbudowy z instalacją odwodnienia boiska, wodociągową oraz oświetleniem. Zasiana została także najwyższej jakości trawa sportowa.

105366471 1709020122587155 7404218541678847294 o - Prace rewitalizacyjne na "Czarnej Górze" w Olkuszu idą pełną parą

W ramach instalacji wodociągowej na terenie kompleksu zainstalowane zostały także dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności około 205 m3 do gromadzenia wody deszczowej i źródlanej w celu jej późniejszego wykorzystania do nawadniania boiska. Docelowo boisko o nawierzchni trawiastej będzie służyło mieszkańcom oraz gościom Olkusza w dwóch wymiarach: pełnym (105×68 m) oraz niższym (100×64 m), w zależności od potrzeb i rangi rozgrywanych spotkań. Boisko zostanie ponadto wyposażone w automatyczny system nawadniania oraz oświetlenie wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb oświetlenie może realizować różne funkcje, np. nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.

105375155 1709020239253810 7056400537796332052 o - Prace rewitalizacyjne na "Czarnej Górze" w Olkuszu idą pełną parą

Drugie zadanie polega na przebudowie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z budową zaplecza treningowego. Już teraz usunięto warstwę żużlową starej bieżni, grunt nasypowy i część uzbrojenia terenu. Wykonana została w tym miejscu nowa podbudowa z obrzeżami i odwodnieniem wokół bieżni, a na całej powierzchni bieżni i w zakolach ułożono nową nawierzchnię asfaltową, na której w najbliższym czasie zostanie wykonana profesjonalna, certyfikowana nawierzchnia lekkoatletyczna FullPur. Następnie na bieżni zostaną namalowane linie oraz zamontowane urządzenia lekkoatletyczne.

105312248 1709020509253783 6087662419195794578 o - Prace rewitalizacyjne na "Czarnej Górze" w Olkuszu idą pełną parą

Docelowo bieżnia ogólna na 6 torach będzie miała długość 400 metrów, a do biegów krótkich będzie można korzystać z 8 prostych torów. Cały obiekt pozwoli natomiast trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne, w tym m.in. biegi długo i krótkodystansowe, z przeszkodami, skoki w dal, trójskoki, skoki wzwyż, o tyczce, pchnięcie kulą oraz rzut oszczepem i dyskiem. W ramach tego samego projektu powstaje również zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej o długości 60 metrów, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż. Tutaj także nawierzchnia zostanie wykonana w technologii FullPur.

105279083 1709020375920463 2581222063384301507 o - Prace rewitalizacyjne na "Czarnej Górze" w Olkuszu idą pełną parą

Trzecie zadanie to przebudowa i rozbudowa boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Rozebrano już budynek dawnej strzelnicy, a także wykonano stabilizację podłoża, instalację odwodnienia boiska i jego oświetlenie. W kolejnych etapach planowane jest natomiast ułożenie systemowej nawierzchni ze sztucznej trawy, wypełnionej piaskiem i granulatem EPDM, a także montaż niezbędnego wyposażenia. Docelowo ułożone zostanie blisko 7 tys. m2 sztucznej trawy. Pole gry, które wyniesie 95×55 metrów, zostanie także otoczone z czterech stron piłkochwytami.

105256774 1709020402587127 6826271621653797249 o - Prace rewitalizacyjne na "Czarnej Górze" w Olkuszu idą pełną parą

Ostatnim zadaniem jest budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dwóch altan rekreacyjnych oraz budowa obiektów małej architektury (place zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownia zewnętrzna). W ramach tej części powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, dwie altany, siłownia zewnętrza oraz trzy place zabaw: dla dzieci małych, dużych oraz niepełnosprawnych, z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu. Planowane są również liczne nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz instalacja oświetlenia parkowego i elementów małej architektury. Wokół całego parku budowana jest ponadto ścieżka z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 kilometra w formie pętli, która będzie mogła służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach.

Po zakończeniu rewitalizacji Park „Czarna Góra” zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, a w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej, amatorom różnorakich form aktywności fizycznej oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym. To właśnie lokalne środowisko sportowe miało bowiem znaczący wkład w koncepcję rewitalizacji Parku. W wyniku konsultacji ustalono, że infrastruktura do piłki nożnej będzie spełniała wymagania do prowadzenia rozgrywek na poziomie 3. ligi piłkarskiej, a infrastruktura lekkoatletyczna zostanie dostosowana do stadionów kategorii IV.

Projekt został również uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i Małopolski Związek Piłki Nożnej, a sama inwestycja jest realizowana pod nadzorem ekspertów ze wspomnianych związków sportowych. Z uwagi na prowadzone prace rewitalizacyjne, a także ciągłe zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, basen na terenie kompleksu „Czarna Góra” pozostanie jednak niestety w tym roku zamknięty.

źródło: umig.olkusz.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *