Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania

W powiecie olkuskim doszło do ewenementu na skalę krajową. Pomimo otrzymania 4,5 miliona zł. na remont drogi w Osieku, władze powiatu… podjęły decyzję o rezygnacji z remontu i zwrocie pieniędzy. Na specjalnie zwołanej w tej sprawie sesji rady powiatu zjawiła się duża grupa mieszkańców, która nie kryła słów oburzenia w kierunku starosty Bogumiła Sobczyka. Ponadto, mimo obietnicy Wiceministra Sportu Jacka Osucha dotyczącej „załatwienia pieniędzy na sport” dla władz Olkusza w zamian za pomoc finansową w remoncie drogi, środków tych nikt do dziś nie zobaczył. Od radnych PiS usłyszeliśmy natomiast, by „nie mieszać do tego olkuskiego parlamentarzysty, bo nie ma on w tej sprawie nic do powiedzenia”.

74632360 2478217358964103 6097265822579818496 n 1 - Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania

Wspomniana droga powiatowa znajduje się w naprawdę katastrofalnym stanie, a na remont czeka jeszcze od lat 70-tych. Na dodatek nie posiada ona nawet chodnika, mimo że codziennie do szkoły chodzą nią dzieci, a w ostatnich latach doszło na niej do wielu wypadków śmiertelnych. Przez wiele lat pieniędzy na remont drogi w Osieku nie było, co wynika głównie z bardzo słabej pozycji powiatów w polskim systemie podziału terytorialnego, a co za tym idzie, istniejącego niemal od zawsze problemu ich niedofinansowywania. Niepowtarzalną szansą na remont miało zatem być uzyskane na początku września dofinansowanie w kwocie 4,5 miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. No właśnie, miało, bowiem władze powiatu podjęły decyzję o… zwrocie pieniędzy i nie remontowaniu drogi.

75402152 2331177130528014 5342134757180309504 o - Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania
fot. Powiat Olkuski

Decyzja ta argumentowana jest przede wszystkim brakiem pieniędzy na pokrycie pozostałych kosztów remontu w budżecie powiatu olkuskiego. Dlaczego zatem w ogóle składano wniosek o dofinansowanie? Czy nie lepiej byłoby jednak wyremontować drogę w Osieku w tym roku, jeżeli nadarza się okazja zrobienia tego dużo niższym kosztem, a jakieś inne zadanie zrealizować w roku następnym? Czy po zwrocie dofinansowania powiat olkuski będzie traktowany poważnie w przyszłych wnioskach o ich uzyskanie? No i przede wszystkim, czy jeżeli władze powiatu mówią, że realizacja inwestycji nie jest możliwa w przypadku uzyskania na ten cel aż 4,5 miliona zł., to czy bez dofinansowania kiedykolwiek będzie ona możliwa? Odpowiedzi na te i inne pytania na specjalnie zwołanej w tej sprawie sesji Rady Powiatu w Olkuszu żądali radni opozycyjni oraz licznie zebrani mieszkańcy Osieka.

76643681 2331177170528010 2069513181075603456 o - Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania
fot. Powiat Olkuski

Pierwsze kontrowersje pojawiły się już w chwili rozpoczęcia obrad. Zostały one bowiem zwołane na godzinę 13:30 we wtorek. Podnoszone były zatem głosy, że było to celowe działanie Przewodniczącego Rady Jacka Piotra Osucha, mające na celu ograniczenie mieszkańcom możliwości udziału w sesji ze względu na pracę. Przewodniczący nie był jednak w nastroju na jakiekolwiek dyskusje z mieszkańcami, dopuszczając ich do głosu niezwykle rzadko, jak to określił, „tylko dzięki jego dobrej woli”. Ponadto niejednokrotnie dosłownie nakrzyczał on na mieszkańców oraz groził im wyproszeniem z Sali Konferencyjnej. Bardzo skrupulatnie, co do sekundy, radnym opozycyjnym był również liczony czas na wypowiedzi, po przekroczeniu którego wyłączany był im mikrofon. Jednym z takich radnych był Paweł Piasny, który nie szczędził ostrych słów w kierunku Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka.

75223834 2331177253861335 3041685775918825472 o - Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania
fot. Powiat Olkuski

Prosił on bowiem m.in., żeby Starosta nie mówił o braku pieniędzy na pokrycie pozostałych kosztów remontu, jako że składając wniosek o dofinansowanie trzeba wykazać je w budżecie. Zdaniem byłego starosty oznacza to, że pieniądze na ten cel są, tylko widocznie zdecydowano o przeznaczeniu ich na coś innego. Wspomniał on przy tej okazji o zatrudnieniu przez Bogumiła Sobczyka kilkunastu osób od razu po objęciu władzy nad powiatem czy o rosnących wydatkach na promocję. Radny Piasny zapytał również czy potwierdzona wcześniej wizyta Wiceministra Sportu Jacka Osucha u Burmistrza Olkusza, podczas której obiecał on „załatwienie pieniędzy na sport” w zamian za pomoc finansową na remont drogi w Osieku, nie nosi znamion korupcji politycznej. Takie „załatwianie” publicznych pieniędzy w zamian za przysługę dla Starosty sugeruje ponadto, że bez konkretnego interesu Poseł PiS nie jest zainteresowany pozyskiwaniem funduszy dla ziemi olkuskiej.

75521942 2331177627194631 6801306697215246336 o - Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania
fot. Powiat Olkuski

Przewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu Jacek Piotr Osuch odebrał jednak wówczas głos Pawłowi Piasnemu, mówiąc że takie słowa są niedopuszczalne. Później powiedział on natomiast, by „nie mieszać Jacka Osucha do tej sprawy, gdyż nie ma on w niej nic do powiedzenia”. Z sali padły zatem pytania po co olkuski parlamentarzysta składa w takim wypadku takie propozycje i czy nie chciał on po prostu oszukać władz Olkusza. To w głównej mierze właśnie na Romana Piaśnika winę próbował zrzucić starosta Sobczyk, twierdząc że wycofał się on z wcześniejszego zobowiązania do współfinansowania inwestycji. Obecny na obradach Radny Rady Miejskiej w Olkuszu Apolinary Ćwięczek przypomniał mu jednak, że burmistrz zadeklarował się pomóc w przypadku otrzymania wspomnianych „załatwionych pieniędzy na sport”, których do dziś nikt nie widział na oczy.

75332720 2331177363861324 6236722487262969856 o - Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania
fot. Powiat Olkuski

Budżet Olkusza na 2019 roku jest bowiem „dopchany” do granic możliwości, o czym pisaliśmy TUTAJ. Zdaniem Radnego Ćwięczka burmistrz Piaśnik nie ma zatem możliwości przekazania dodatkowych pieniędzy na remont drogi w Osieku, bo po prostu fizycznie ich nie posiada. W międzyczasie w „Srebrnym Mieście” remontowany jest ponadto m.in. budynek Starego Starostwa, Zamek w Rabsztynie czy stadion na „Czarnej Górze”, przez co szansa na posiadanie przez niego wolnych środków w przyszłych latach również jest mocno wątpliwe. „Załatwienie” przez Jacka Osucha pieniędzy np. na remont szkolnych boisk pozwoliłoby jednak na przeznaczenie przewidzianych na ten cel środków z gminnej kasy właśnie na remont drogi w Osieku. Zdaniem Apolinarego Ćwięczka do momentu wpłynięcia tych środków do gminy Olkusz, jej władze mają związane ręce.

75446478 2331177413861319 1461401719551295488 o - Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania
fot. Powiat Olkuski

Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk nie dał się jednak przekonać i w dalszym ciągu obarczał winą za konieczność zwrotu dofinansowania Romana Piaśnika. Ponad 5 godzin burzliwej dyskusji nie zdołało również przekonać go do zmiany swojej decyzji. Tym samym doszło również do ewenementu na skalę krajową: jeden z mieszkańców obecnych na sali oświadczył bowiem, że miał możliwość porozmawiać na ten temat z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, który przyznał że nie pamięta jeszcze sytuacji, w której ktoś zwróciłby uzyskane dofinansowanie. Warto również zaznaczyć, że unieważnienia przetargu (a co za tym idzie zwrotu dofinansowania) nie dokonał Bogumił Sobczyk osobiście, tylko „wysłał” on w tym celu Wicestarostę Krystynę Kowalewską. Pomimo braku remontu drogi w Osieku władze powiatu chcą także zaciągnąć w przyszłym roku aż 11,9 miliona złotych długu.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

5 thoughts on “Powiat olkuski rezygnuje z remontu drogi w Osieku i oddaje 4,5 miliona zł. dofinansowania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *