Poszukiwani lokalni liderzy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości!

Ruszyła rekrutacja Liderów do Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, czyli znanych w całej Polsce wolontariatów, organizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA. Szansę na zdobycie wyjątkowego doświadczenia otrzyma w Małopolsce prawie 180 osób. Kandydaci mogą zgłaszać się do 30 czerwca przez specjalną stronę internetową.

plakat 2 - Poszukiwani lokalni liderzy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości!

Akcje organizowane przez księdza Jacka Stryczka, jak choćby znana wszystkim dobrze Szlachetna Paczka, od wielu lat zmieniają na lepszę sytuację wielu polskich rodzin, a młodym ludziom dają szansę na rozwój oraz zrobienie czegoś dobrego dla innych. Z tego powodu Kurier Olkuski postanowił aktywnie zaangażować się we współpracę medialną z inicjatywami Stowarzyszenia WIOSNA.

Paczka i Akademia szukają aktualnie prawie tysiąca lokalnych herosów, którzy poprowadzą rejony i kolegia w całej Polsce. To ważny moment w programach, bo tylko tam, gdzie teraz znajdzie się lider, dotrze pomoc do potrzebujących rodzin i dzieci.

Lider to ktoś, kto nie tylko przygląda się tej rzeczywistości, ale bierze sprawy w swoje ręce. Ma odwagę wziąć na siebie ciężar zmiany. W wyniku jego pracy pojawia się coś, czego wcześniej nie było. On tworzy nową rzeczywistość. Dzięki niemu spotykają się ludzie, którzy żyją obok siebie, ale wcześniej się nie dostrzegali. Lider wyzwala w nich potencjał i reorganizuje świat, w którym żyjemówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, prezes Stowarzyszenia WIOSNA.

Lider jest więc sercem programów w każdym z rejonów i kolegiów w całej Polsce. Ma odwagę i energię, by zarządzając zespołem Wolontariuszy w swojej okolicy wpływać na otoczenie i zmieniać historie życia ludzi w potrzebie. Zadaniem Lidera jest całoroczne zarządzanie Szlachetną Paczką lub Akademią Pezyszłości w miejscu swojego zamieszkania. Rekrutuje on także wolontariuszy i koordynuje ich pracą. Celem całego zespołu jest odnalezienie najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci z problemami, a potem połączenie ich z darczyńcami chcącymi przygotować dedykowaną dla nich pomoc. W tamtym roku w całej Polsce pomoc otrzymało ponad 20 tysięcy rodzin.

Bycie Liderem to nie jest zwykły wolontariat. W Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości nie tylko pomaga się potrzebującym, ale inwestuje się również w swój rozwój zawodowy. Funkcja Lidera pozwala zdobyć najbardziej pożądane na rynku pracy umiejętności: zarządzanie projektami, zarządzanie ludźmi, umiejętność pracy w zespole. Lider to idealna propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenie.

Wolontariat w Paczce i Akademii nie jest poświęcaniem się, tylko rozwijaniem siebie, zdobywaniem nowych kompetencji – w tym biznesowych – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek.

Liderzy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości stają się zatem prawdziwymi Project Managerami z pełnym wachlarzem swobody działania, ale i odpowiedzialności. To od wyników ich pracy zależy, jak wiele potrzebujących rodzin i dzieci otrzyma mądrą pomoc. W województwie małopolskim poszukiwanych jest 180 Liderów, którzy stworzą rejony na terenach poszczególnych gmin.

Szlachetna Paczka to jeden z najbardziej znanych programów pomocowych w Polsce. Co roku Paczka dociera do dziesiątek tysięcy ludzi żyjących w prawdziwej biedzie, dając im nadzieję na lepsze jutro. Akademia Przyszłości to siostrzany projekt Paczki, który pomaga dzieciom z problemami przezwyciężyć szkolne trudności i uwierzyć w siebie. Aby to wszystko mogło się udać, niezbędni są Liderzy, którzy poprowadzą oba projekty w swojej lokalnej społeczności.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *