Ponad 5 milionów złotych dofinansowania dla olkuskich szkół podstawowych

Nowe gabinety specjalistyczne, wyposażenie istniejących pracowni, dodatkowe bezpłatne zajęcia dla uczniów, szkolenia dla kadry pedagogicznej, wycieczki edukacyjne, czy współpraca z uczelniami wyższymi – to plan na nadchodzące trzy lata dla dwunastu szkół podstawowych z Gminy Olkusz. Będzie to możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z województwa małopolskiego w kwocie 5 253 544,21 zł.

Otrzymaliśmy najwyższe dofinansowanie przyznane w ramach tego naboru, co jest dowodem na to, że potrafimy skutecznie sięgać po zewnętrzne środki. Co jest szczególnie ważne, zasilą one nasze szkoły, znacznie poprawiając ich ofertę edukacyjną adresowaną zarówno do dzieci potrzebujących dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, jak i tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania czy kreatywność. Warto inwestować w młodych, bo są oni naszą przyszłością – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych” przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów klas 1-8 w dwunastu szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. Są to Szkoły Podstawowe nr 1,2,3,4,5,6,9 i 10 w Olkuszu oraz Szkoły Podstawowe w Braciejowce, Gorenicach, Osieku i Zedermanie. W ramach wsparcia wszystkie te placówki zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, takie jak m.in. pracownie komputerowe, przyrodnicze i językowe, tablety, tablice interaktywne czy pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

W każdej jednostce zostaną także utworzone gabinety terapeutyczne i pedagoga szkolnego, a w tych szkołach, w których już istnieją, planowane jest ich doposażenie w nowoczesny sprzęt. Nauczyciele, poprzez kursy i studia podyplomowe, uzyskają ponadto dodatkowe kwalifikacje z logopedii, neurologopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki czy terapii pedagogicznej. Dzięki temu wszyscy beneficjenci będą prowadzić dla uczniów bezpłatne zajęcia terapeutyczne budujące kompetencje społeczno-emocjonalne i korekcyjno-kompensacyjne.

Dla młodzieży przewiduje się z kolei dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języków obcych, a dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania przewidziano szereg zajęć rozwijających i kształtujących kreatywność. Będą to m.in. zajęcia kształtujące zdolności matematyczne i logicznego myślenia, zajęcia z programowania z elementami grafiki komputerowej, mindfullnes (ćwiczenia uwagi i radzenie sobie ze stresem), instrumental enrichment (rozwijanie struktur inteligencji), zajęcia z kreatywności i współpracy grupowej, Szkoła Liderów Euroweek oraz trening umiejętności społecznych.

Projekt zakłada również wyjazdy edukacyjne młodzieży do Teatru Groteska, teatrów na spektakle anglojęzyczne, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Muzeum Techniki, Muzeum Przyrody, Parku Miniatur w Ogrodzieńcu oraz Ogrodu Doświadczeń. Szkoły planują także współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Rolniczym oraz Akademią Górniczo-Hutnicze. Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2023 roku.

źródło: umig.olkusz.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *