Ponad 10 milionów złotych na 20 dodatkowych inwestycji w Gminie Olkusz!

12
Ponad 10 milionów złotych na 20 dodatkowych inwestycji w Gminie Olkusz!

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przyniosła dobre wiadomości dla mieszkańców. Radni jednogłośnie zaakceptowali bowiem projekt zmian w budżecie przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, wprowadzający do realizacji nowe zadania inwestycyjne o wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Ich realizacja będzie możliwa m.in. dzięki uzyskaniu przez władze miasta aż 5 177 078,00 złotych dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Mimo trudnej sytuacji finansowej wynikającej z pandemii koronawirusa, wprowadzamy do tegorocznego budżetu oraz do prognozy finansowej na przyszłe lata nowe inwestycje, które poprawią jakość infrastruktury drogowej i sportowej w Gminie Olkusz. Tak ambitne plany nie byłyby możliwe, gdyby nie uzyskane wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bardzo intensywnie zabiegaliśmy również o to, by skutecznie odzyskać podatek VAT z prowadzonych inwestycji. Współpraca na różnych szczeblach przynosi zatem znakomite efekty, za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym – komentuje włodarz „Srebrnego Miasta”.

Największą inwestycją, która została wprowadzona do budżetu, jest budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze” w Olkuszu. Powstaną tam m.in. trybuny z szatniami oraz sanitariatami, a także miejsca parkingowe z drogą dojazdową. Realizację zaplanowano na lata 2021-2022, a wartość całej inwestycji sięga łącznie aż 6,8 mln złotych. Na tę chwilę środki na realizację tej inwestycji pochodzą wyłącznie z budżetu Gminy Olkusz, jednak zadanie to uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 529 300,00 zł z programu „Sportowa Polska”. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie wkład gminy zostanie zatem odpowiednio pomniejszony. W Olkuszu powstanie tym samym kompletny, nowoczesny obiekt, przystosowany do aktualnych wymogów sportowych.

120062447 1190163294731646 2813738718609354301 n - Ponad 10 milionów złotych na 20 dodatkowych inwestycji w Gminie Olkusz!
fot. Franciszek Rozmus z Olkusz.tv

Jeszcze w tym roku rozpocznie się także realizacja szeregu mniejszych inwestycji: przebudowa ul. Polne Wzgórza w Olkuszu (o wartości 330 tysięcy złotych), ul. Polnej (300 tys. złotych), budowa chodników i miejsc postojowych przy ul. Sławkowskiej (100 tys. złotych) czy odwodnienie ul. Stary Olkusz (160 tys. złotych). Planowane jest ponadto utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 (150 tys. złotych), modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 (110 tys. złotych), dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie (50 tys. złotych), rozbudowa remizy w Osieku (50 tys. złotych), modernizacja Szkoły Podstawowej w Zedermanie oraz oświetlenie i ogrodzenie boiska sportowego (100 tys. złotych).

Do realizacji w przyszłym roku zaplanowana została również przebudowa ul. Kpt. Hardego (400 tys. złotych), ul. Batalionów Chłopskich (200 tys. złotych), modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 (160 tys. złotych), budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Braciejówce (150 tys. złotych, z czego połowę stanowi dotacja LGD), a także dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację przebudowy ul. Długiej w Olkuszu (200 tys. złotych). Na lata 2020-2021 zaplanowana została natomiast przebudowa ul. Leśnej (600 tys. złotych), ul. Strzelców Olkuskich (400 tys. złotych), a także boiska w Sienicznie (120 tys. złotych) oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Baczyńskiego (50 tys. złotych). Z kolei na lata 2021-2022 zaplanowano przebudowę ul. Jasnej (700 tys. złotych). Wcześniej Gmina Olkusz wykona jednak dokumentację techniczną wspomnianych inwestycji.

źródło: umig.olkusz.pl