Pół miliona złotych na pomoc społeczną w Olkuszu

Pomyślnie dla Olkusza zakończyły się dwa konkursy o środki zewnętrzne na działania związane z pomocą społeczną. Dzięki temu „Srebrne Miasto” będzie mogło przeznaczyć na pomoc potrzebującym dodatkowe 536 tysięcy złotych.

Kwota ta zostanie przeznaczona na pomoc osobom, które mają problem z dostosowaniem się do wymogów rynku pracy oraz na usprawnienie organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, którego zadaniem jest wspieranie mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Głównym celem projektu jest własnie podniesienie efektywności pracy olkuskiej placówki, poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień organizacyjnych, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Wartość tego projektu to 370 tys. zł i jest on w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Okres realizacji przypadnie na okres lipiec 2018 – czerwiec 2019.

Drugi z projektów, „Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”, zakłada wsparcie w postaci aktywizacji społeczno-zawodowej dla 12 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Olkusz. Na kompleksową ścieżkę wsparcia składają się: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, szkolenie zawodowe, aktywna integracja zwiększająca kompetencje psychospołeczne osoby i jej otoczenia, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych połączony z działaniami integracyjnymi zwiększającymi funkcję opiekuńcze uczestnika projektu, specjalistyczne usługi doradcze zmieniające niekorzystną sytuację finansowo-prawną uczestnika i wiele innych. Wartość projektu to niespełna 200 tys. zł, z czego wartość dofinansowania to 165 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez cały 2019 rok.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *