Podziemne muzea w Olkuszu coraz bliżej – jakie atrakcje będą czekały na zwiedzających?

Już niebawem rozpoczną się prace dotyczące zaprojektowania i wykonania trasy multimedialnej w Olkuszu. Przypominamy, że w podziemiach ratusza powstanie ekspozycja „Historia miasta Olkusza”, a w piwnicach budynku dawnego Starostwa wystawa „Górnictwo kruszcowe oraz mennica”. Wartość całej inwestycji to około 20 milionów zł., z czego przeszło 6,5 miliona zł. stanowi kwota unijnego dofinansowania.

Wierzę że dzięki prowadzonym pracom nie tylko przywracamy dawną świetność budynkowi dawnego starostwa, ale także otwieramy nowy rozdział olkuskiej turystyki. Zyskamy bowiem obiekty nowoczesne i niezwykle interesujące, które będą atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i gości „Srebrnego Miasta”. Co szczególnie ważne, pomyśleliśmy również o osobach z niepełnosprawnościami. Równolegle prowadzimy także prace na zamku w Rabsztynie, dzięki czemu znacznie poszerzamy ofertę czasu wolnego w Olkuszu – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Obie ekspozycje będą prezentowały trzy główne elementy, którymi są zabytkowe wnętrza średniowiecznych piwnic ratusza i kwartału królewskiego, ciekawe znaleziska archeologiczne, na które natrafiono podczas prac przy rewitalizacji starówki, a także opowieść o historii miasta oraz górnictwa srebra i ołowiu. Unikatowe są również znaleziska archeologiczne, na które natrafiono podczas rewitalizacji starówki. Jest to bowiem prawie 100 000 zabytkowych przedmiotów, takich jak monety, ceramika, kawałki ołowiu, skóry, elementy odzieży, miedziane odważniki czy ozdoby. Spośród nich wybrano przeszło 300 najciekawszych eksponatów, które zostały poddane konserwacji i będzie można je oglądać w podziemnych wystawach.

Ekspozycja ta będzie poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Będzie tam można zobaczyć m.in. stanowiska interaktywne, gdzie zostaną zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak kierat, płuczka, śruba Archimedesa czy tzw. Pater noster. Stworzona zostanie również część poświęcona metalurgii, gdzie znajdzie się piec rosztowy, a zwiedzający dowiedzą się więcej o trzech okresach wydobycia i produkcji ołowiu, srebra i cynku w Olkuszu.

Osobna część ekspozycji „Srebrny splendor” ma być z kolei opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne, w której przedstawiona zostanie także historia olkuskiej mennicy. Przybliżeniu historii olkuskiego górnictwa będą służyły multimedia w postaci m.in. filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych oraz gier edukacyjnych. Zostanie również opracowany audioprzewodnik, w tym w wersji dla osób niepełnosprawnych oraz spójny system informacji i identyfikacji wizualnej. Szacuje się, że zwiedzanie ekspozycji poświęconej historii górnictwa będzie trwało około 45 minut.

107183314 1722015041287663 137886518106964082 o - Podziemne muzea w Olkuszu coraz bliżej - jakie atrakcje będą czekały na zwiedzających?

Ekspozycja w podziemiach ratusza ma z kolei przedstawiać historię „Srebrnego Miasta”. Jej elementem będzie m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. W podziemiach będzie można także zobaczyć replikę srebrnego „Krzyża gwarków”, który znajduje się w olkuskiej Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła oraz replikę astrolabium, czyli urządzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. Część ekspozycji będzie ponadto poświęcona historii samego ratusza jako siedziby władz miasta, kancelarii oraz więzienia miejskiego.

Dużą atrakcją będą również z pewnością liczne multimedia oraz instalacje i eksponaty interaktywne, w tym makiety, modele eksponatów i instalacje artystyczne. Zastosowanie multimediów ma nie tylko uatrakcyjnić ekspozycję i formę przekazu, ale także dać zwiedzającym możliwość wyboru tematu i zakresu wiedzy oraz ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym. Przewidziano na dodatek dwa warianty zwiedzania podziemnej trasy multimedialnej, czyli zwiedzanie indywidualne oraz zwiedzane grupowe z przewodnikiem. Zwiedzanie piwnic ratusza również będzie trwało około 45 minut.

O poprawność historyczną zaproponowanych rozwiązań zadbają pracownicy magistratu oraz dr hab. Dariusz Rozmus, który działa w zespole inwestora zastępczego. Zadaniem firmy, która wygrała przetarg na prace, będzie opracowanie szczegółowych scenariuszy i projektów wykonawczych obu ekspozycji, a po ich akceptacji, kompleksowe wykonanie wystawy wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz sprzętu, a także uruchomieniem ekspozycji i przeszkoleniem pracowników obsługi. Podstawą do opracowania scenariuszy i projektów wykonawczych wystaw jest, opracowana wcześniej na zlecenie władz miasta, dokumentacja projektowa, w tym szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcje obu wystaw.

107478387 1722014997954334 4315716032766495913 o - Podziemne muzea w Olkuszu coraz bliżej - jakie atrakcje będą czekały na zwiedzających?

Firma Trias AVI, która działa na rynku od ponad 20 lat, ma swoim koncie m.in. kompleksową realizację ekspozycji w Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie „Centrum Dialogu Przełomy” i ekspozycji przyrodniczej Gorczańskiego Parku Narodowego, jak również współpracę przy wykonaniu ekspozycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Firma ta odpowiadała także za dostawę oraz montaż sprzętu multimedialnego do kilkudziesięciu obiektów, w tym hal widowiskowych, muzeów czy dworców kolejowych.

Wartość umowy wynosi 4 602 331,47 zł., z czego znaczną część pokryje unijna dotacja pozyskana przez władze naszego miasta. Olkuski magistrat jest przekonany, że realizacja tego projektu wzmocni rozwój gospodarczy i kulturalny miasta, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku Olkusza poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Projekt zagospodarowania Kwartału Królewskiego przewiduje bowiem nie tylko ekspozycję muzealną, ale również restaurację, pokoje hotelowe, ogród z kameralną sceną, pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami czy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.

źródło: umig.olkusz.pl

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *