Podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu nie mogą kupować obiadów w stołówce

Przyjęta we wrześniu tego roku nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która miała za zadanie uszczelnić system VAT-owski, w praktyce m.in… zabrała podopiecznym Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu możliwość kupowania obiadów w tamtejszej stołówce. Interpelację w tej sprawie do Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka złożył Radny Rady Powiatu w Olkuszu Tomasz Bargieł.

Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Integracyjnego nr 1 w Olkuszu znajduje się stołówka, z której przez wiele lat korzystali uczniowie. W efekcie wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, mającej na celu uszczelnienie systemu VAT, uczniowie tej placówki, którym za ciepły posiłek płacili rodzice z własnej kieszeni, utracili możliwość kupowania obiadów w stołówce. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak wymaganych porozumień między pomiędzy szkołami, których organami prowadzącymi jest z jednej strony Miasto i Gmina Olkusz, a z drugiej Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Dodatkowym problemem jest brak kasy fiskalnej we wspomnianym Zespole Szkół Specjalnych.

Wziąwszy pod uwagę okoliczność, że rodzice uczniów, którym odebrano możliwość zapewnienia ciepłego posiłku swoim dzieciom zdążyli już poinformować starostę o swoich problemach, niniejszym proszę o pilną odpowiedź jakie działania podjął Pan Starosta aby wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu mogli zjeść posiłek w budynku przy ul. Kochanowskiego 2 oraz by doprowadzić do przedmiotowego porozumienia pomiędzy szkołami zlokalizowanymi we wspomnianym budynku – pisze w swojej interpelacji Radny Rady Powiatu w Olkuszu Tomasz Bargieł.

Jak informuje starosta, wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu mogą zjeść ciepły posiłek w stołówce wspomnianej placówki, na co jest zgoda Gminy Olkusz, jako właściciela kompleksu szkolnego przy ul. Kochanowskiego 2. Odmiennie sytuacja prezentuje się jednak w przypadku kupowania obiadów. Zespół Szkolno-Przedszkolno-Integracyjny nr 1 w Olkuszu jest bowiem jednostką budżetową, która nie może prowadzić działalności gospodarczej, a tym samym nie ma możliwości sprzedawania obiadów „na zewnątrz”. Na dodatek szkoła ta nie posiada kasy fiskalnej.

Jedynym rozwiązaniem dopuszczalnym przepisami prawa ma być na ten moment możliwość zakupienia obiadów np. w firmie kateringowej, która dostarczy je na stołówkę placówki, gdzie jej podopieczni będą mogli je zjeść. Bogumił Sobczyk przekonuje ponadto, że brak jest podstaw prawnych do dofinansowania przez Powiat Olkuski kosztów wyżywienia dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu, a co za tym idzie do zawarcia porozumienia w tym zakresie pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych w Olkuszu a Zespołem Szkolno-Przedszkolno-Integracyjnym nr 1 w Olkuszu. Starosta Olkuski zapewnia jednak, że mimo to Zarząd Powiatu w Olkuszu poszukuje rozwiązań, które w granicach prawa byłyby w stanie przyczynić się do zmiany tej sytuacji.

Gdyby relacje między Starostą Olkuskim, a Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz były lepsze, to problem prawdopodobnie zostałby rozwiązany od ręki. Przypomnę, że w zamian za użyczenie przez gminę części budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych Powiat Olkuski przekazał 50% swoich udziałów w budynku dawnego starostwa, dzięki czemu Gmina Olkusz stała się jego jedynym właścicielem. Wziąwszy ten fakt pod uwagę, uważam że obie strony powinny dołożyć wszelkich starań, aby uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nadal mieli możliwość kupowania obiadów na swojej stołówce. Jeżeli osiągnięcie zamierzonego celu wymaga zmiany przepisów prawa, to należy je zmienić. Uważam jednak, że możemy sobie z tym problemem poradzić lokalnie, bez konieczności zmiany przepisów ustawy, którą sugeruje Pan Starosta – podsumowuje Radny Tomasz Bargieł.

zdjęcie (przykładowe): pixabay.com

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *