PiS oddaje pole: Paweł Piasny nowym Starostą Olkuskim

W środę odbyła się pierwsza sesja nowego składu Rady Powiatu w Olkuszu, na którą zaplanowano wybór nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Niespodziewanie, w trakcie obrad Paweł Piasny zgłosił nagle wniosek o rozszerzenie porządku obrad do wyboru pełnych władz Powiatu, na czele z wyborem samego Starosty. Piasny został jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko, a wkrótce także i „nowym” Starostą. Wyniki głosowania personalnego są tajne.

P1110379 - PiS oddaje pole: Paweł Piasny nowym Starostą Olkuskim
fot. Radny Rady Powiatu Tomasz Bargieł

Obrady Rady Powiatu w Olkuszu otworzyła radna Krystyna Kowalewska, której jako najstarszej radnej zgodnie z prawem przypadł honor przewodniczenia sesji do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady. Najpierw nastąpiło jednak ślubowanie nowych radnych Każdy z nich złożył uroczystą przysięgę, brzmiącą: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Dodatkowo, ślubowanie to mogło być zakończone słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Z przywileju tego skorzystało 19 z 23 nowych radnych.

P1110312 - PiS oddaje pole: Paweł Piasny nowym Starostą Olkuskim
fot. Radna Rady Powiatu w Olkuszu Paulina Polak

Po części oficjalnej przyszedł czas na wybór nowego Przewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu. Bogumił Sobczyk zgłosił na to stanowisko Jacka Piotra Osucha: „Pan Jacek Osuch cieszy się nieposzlakowaną opinią zawodową i szacunkiem społeczeństwa i środowiska w którym pracuje” – przekonywał radny Sobczyk. Innej kandydatury nikt nie zgłosił, więc za chwilę radni przeszli do głosowania. Każdy z nich po kolei wrzucał do specjalnie przygotowanej urny wypełnioną kartę do głosowania, a wybrana Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli Michał Mrówka, Paulina Polak oraz Zdzisława Szczygieł, zajmowała się drukowaniem kart i liczeniem głosów. Po kilku minutach przerwy ogłoszono wyniki: 21 za, 1 przeciw i jeden głos wstrzymujący się. Tego jak głosowali radni nie wiadomo, jako że głosowania nad wyborem władz były tajne.

P1110363 - PiS oddaje pole: Paweł Piasny nowym Starostą Olkuskim
fot. Nowy Przewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu Jacek Piotr Osuch

Po wyborze Przewodniczącego, zgodnie z ogłoszonym na tydzień przed sesją porządkiem obrad, Rada powinna przejść do wyboru Wiceprzewodniczącego. Dotychczasowy Starosta Paweł Piasny zgłosił jednak wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad do wyboru pełnych władz Powiatu, na czele z wyborem samego Starosty. Jego wniosek został przyjęty i do harmonogramu dopisano kilka nowych punktów, które oprócz wyboru Starosty dotyczyły m.in. wyboru nowego Wicestarosty, Zarządu Powiatu oraz składów komisji. Taki obrót spraw może wydawać się zaskakujący: dlaczego bowiem nie ogłoszono takiego porządku obrad na samym początku, tylko zmieniono go w trakcie sesji?
P1110328 - PiS oddaje pole: Paweł Piasny nowym Starostą Olkuskim
fot. Pierwsza z nowych Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Olkuskiego Barbara Rzońca
Ta trwała jednak dalej i dokonano na niej pierwszej zmiany: również na wniosek Pawła Piasnego zwiększono liczbę Wiceprzewodniczących Rady z jednego do dwóch. Na te dwa miejsca Piasny zgłosił od razu swoich kandydatów, czyli Barbarę Rzońcę oraz Roberta Kozłowskiego, którzy startowali do Rady Powiatu w Olkuszu z ramienia jego komitetu wyborczego, czyli OdNowy – Kontynuacji. Oni również okazali się być jedynymi kandydatami na te stanowiska, a po chwili oficjalnie zostali nowymi Wiceprzewodniczącymi: za kandydaturą Barbary Rzońcy opowiedziało się 18 radnych, 4 z nich było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu, natomiast na Roberta Kozłowskiego postawiło 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się.
P1110387 - PiS oddaje pole: Paweł Piasny nowym Starostą Olkuskim
fot. Drugi z nowych Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Olkuskiego Robert Kozłowski
Następnie nowy skład Rady zajął się wyborem Starosty Olkuskiego. Nowo upieczona Wiceprzewodnicząca Rady Powiatru w Olkuszu Barbara Rzońca zgłosiła na to stanowisko Pawła Piasnego: „Myślę, że nikomu z Państwa radnych nie muszę przedstawiać Pana Pawła Piasnego. O swoim wielkim zaangażowaniu, pracowitości, rzetelności i determinacji w dążeniu do celu miał szanse przekonywać nas, radnych powiatowych, już prawie dwie kadencje. […] Pan Starosta Paweł Piasny nowocześnie zarządza Powiatem, nie szczędzi sił w promowaniu rozwiązań oraz pomysłów, których jest pełen. Myślę, że poprzednia kadencja to udowodniła”. Kamil Wołek (Kukiz’ 15) zgłosił jednak kandydaturę… Bogumiła Sobczyka z PiS.
„W tych wyborach mieszkańcy Powiatu Olkuskiego zadecydowali, że najlepszy był dla nich program komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Spierajmy się na te programy, ale w wyborach startuje się po to, by brać odpowiedzialność za władzę. Wydaje mi się, że kreując listę PiS-u w tych wyborach, na pewno przewidziano osobę, która może tę zaszczytną funkcję Starosty Olkuskiego sprawować. Nie widzę propozycji kandydata na Starostę z tego komitetu, natomiast jakąś taką tradycją może jest, że taką osobą jest zawsze lider klubu czyli lider listy w największym okręgu w wyborach do Rady Powiatu w Olkuszu. Dlatego proponuje kandydaturę Pana Bogumiła Sobczyka na Starostę Olkuskiego” – mówił Kamil Wołek.
Bogumił Sobczyk nie wyraził jednak zgody na zostanie kandydatem na to stanowisko: „My proszę Państwa od władzy nie odchodzimy, my proszę Państwa w drugą stronę, my tą władzą się z Państwem dzielimy. Proszę pamiętać, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zawarł koalicję z klubem OdNowa – Kontynuacja i wspólnie dla dobra mieszkańców i Powiatu będziemy pracować, także niestety muszę odmówić – argumentował swoją decyzję radny Sobczyk. Paweł Piasny pozostał zatem jedynym kandydatem na stanowisko Starosty Olkuskiego i wkrótce został też na niego oficjalnie wybrany 19 głosami za i 4 głosami przeciw, przy braku głosów wstrzymujących.
P1110389 - PiS oddaje pole: Paweł Piasny nowym Starostą Olkuskim
fot. Nowy Wicestarosta Olkuski Bogumił Sobczyk
Po wyborze Starosty analogicznie przyszedł czas na wybór Wicestarosty Olkuskiego. Kandydata na to stanowisko zgłosił Paweł Piasny, a był nim Bogumił Sobczyk, który chwilę wcześniej nie wyraził zgody na kandydowanie na urząd włodarza powiatu. Decyzja ta może budzić kontrowersje ze względu na chociażby wiek samego kandydata, ale Paweł Piasny dał jasno do zrozumienia, że dla niego radny Sobczyk jest odpowiednią osobą na to stanowisko. Jak mówił starosta, urzekła go m.in. organizacja przez Bogumiła Sobczyka, jako wieloletniego Dyrektora Biura Poselskiego Jacka Osucha, Wigilii na rynku.
„Bogumił jest osobą, która jest dobrym organizatorem. Chociaż do tej pory nie współpracowaliśmy, to zawsze obserwowałem z taką nutką zazdrości jak organizuje chociażby jedno z większych wydarzeń w Olkuszu, jakim jest Wigilia przedświąteczna, organizowana na rynku olkuskim (ta organizowana przez posła Jacka Osucha, a nie burmistrza Romana Piaśnika – przy. red.). Myślę, że jak Bogumił będzie chciał, […] to jest na to czas, aby był starostą, burmistrzem czy posłem z ziemi olkuskiej, kwestia ambicji – przekonywał Paweł Piasny.
Na kandydowanie na wicestarostę Bogumił Sobczyk zgodę już wyraził i wkrótce został na to stanowisko powołany przy 21 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się. Skład Zarządu Powiatu uzupełnili następnie Jan Orkisz z OdNowy – Kontynuacji oraz Krzysztof Dąbrowski i Piotr Gamrat z PiS. Ustalono także członków komisji oraz wynagrodzenie Starosty w wysokości 9 660 złotych brutto + dodatek stażowy. W Radzie zawiązały się także dwa kluby: Prawa i Sprawiedliwości (10 radnych) oraz Odnowy (6 radnych). Co ciekawe w minionych wyborach PiS wprowadził do Rady Powiatu w Olkuszu 9 radnych: dziesiątą osobą jest Wanda Klimek, która startowała z KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego, będącego całkowitą opozycją do Prawa i Sprawiedliwości. Zaskakująca może być też decyzja o wyborze Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Michał Mrówka z PiS. Na sali podniosły się bowiem głosy, że stanowisko to, by komisja kontrolująca działania Zarządu Powiatu spełniała swoją funkcję, powinien sprawować ktoś z opozycji.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *