Opóźnia się wywóz śmieci z terenu byłej OFNE w Olkuszu

W dniach 20-22 marca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził kontrolę wobec Spółki Eko – Recykling w sprawie składowania odpadów na terenie byłej OFNE w Olkuszu. Stwierdzono wówczas „magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym”, a przedstawiciel Spółki wyznaczył dzień 1 kwietnia jako termin usunięcia odpadów z terenu zakładu. Od tego czasu minęły już dwa tygodnie, a śmieci wciąż tam zalegają. O ile jeszcze opóźni się wywóz śmieci z zakładu przy Al. 1000-lecia?

4 - Opóźnia się wywóz śmieci z terenu byłej OFNE w Olkuszu

Sprawa trafiła do opinii publicznej 6 marca, kiedy to Radny Rady Powiatu Olkuskiego Łukasz Kmita opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcia, przedstawiające sytuację na terenie zakładu. Poinformował on również, że w tym samym dniu złożył zawiadomienie do WIOŚ w Krakowie (jako instytucji mającej odpowiednie narzędzia do doprowadzenia do wywozu odpadów z miasta) w tej sprawie. Na odpowiedź olkuskiego magistratu nie trzeba było długo czekać: Burmistrz Miasta i Gminy Olkuszu także 6 marca skierował do WIOŚ w Krakowie prośbę o dokonanie interwencji w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami na tym terenie – Szkoda, że [apel Łukasza Kmity – przyp. red.] nie wpłynął drogą oficjalną do Urzędu. Nic by jednak nie zmienił, ponieważ wpis radnego pojawił się dzień po naszej wizycie na miejscu i spotkaniu z domniemanym właścicielem odpadów przedstawicieli Straży Miejskiej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – mówił wówczas włodarz Olkusza w udzielonym dla nas wywiadzie.

5 - Opóźnia się wywóz śmieci z terenu byłej OFNE w Olkuszu

Dlaczego śmieci w ogóle znalazły się na terenie byłej Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych? Spółka Eko – Recykling posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz „innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem odzysku odpadów”, wydane przez Starostę Olkuskiego 11 stycznia 2012 roku i ważne do 27 stycznia 2021 roku. Podczas przeprowadzonej w dniach 20-22 marca przez WIOŚ kontroli stwierdzone zostało „magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym” w ilości niespełna 300 ton, na co Spółka pozwolenia już nie posiada. Na przedstawiciela Spółki nałożony został mandat, a on sam określił datę usunięcia odpadów z nieruchomości zlokalizowanej przy Al. 1000-lecia 15 f w Olkuszu i przekazania ich uprawionemu odbiorcy na dzień 1 kwietnia. Ponadto WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne zobowiązujące przedstawiciela Eko – Recykling do poinformowania o usunięciu odpadów w terminie do 5 kwietnia. W przypadku nie usunięcia odpadów WIOŚ w Krakowie zobowiązał się do wystąpienia do Burmistrza Piaśnika o nakazanie usunięcia odpadów w myśl art. 26 Ustawy o Odpadach. Co prawda część z nich rzeczywiście wyjechała z terenu olkuskiego zakładu lecz, jak widać na załączonych zdjęciach, większość z nich wciąż tam zalega. Urząd Miasta i Gminy Olkusz zapytany przez nas o postęp procedury odpowiedział, że do dnia dzisiejszego czeka na kontakt od krakowskiego WIOŚ.

3 1 - Opóźnia się wywóz śmieci z terenu byłej OFNE w Olkuszu

Władze miasta postanowiły jednak nie zdawać się wyłącznie na łaskę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i w międzyczasie prowadzą osobne postępowanie, w wyniku którego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, burmistrz będzie mógł nakazać podmiotowi odpowiedzialnemu za gromadzenie odpadów ich wywiezienie, a w przypadku niewywiązania się z tego nakazu, wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego. Pierwszy raz zostało ono wszczęte 6 marca, jednak w toku postępowania okazało się, że właściciel terenu nie jest właścicielem odpadów, jak domniemywał olkuski magistrat. Teraz wszczęte zostało drugi raz, już w stosunku do prawidłowego właściciela odpadów. W przyszłym tygodniu odbędzie się wizja w terenie, która zaplanowana została w najkrótszym dopuszczalnym prawem czasie. Jest to wymóg formalny, bez którego całe postępowanie administracyjne nie mogłoby zostać przeprowadzone. Po wizji terenowej, w przypadku dalszej obecności śmieci na terenie zakładu, zostaną podjęte kolejne kroki.

2 - Opóźnia się wywóz śmieci z terenu byłej OFNE w Olkuszu

zdjęcia: Tadeusz Żurek

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *