Olkuszanie w tym roku pożegnali…

2017-11-01 /281
Olkuszanie w tym roku pożegnali…

W związku z przypadającymi na dziś uroczystościami Wszystkich Świętych, warto wspomnieć osoby blisko związane z Olkuszem, które odeszły w mijającym roku na wieczny spoczynek.

Leszek Konarski – zmarł 25 stycznia – Starosta Powiatu Olkuskiego w latach 2002-2010, kierownik Urzędu Rejonowego w Olkuszu w latach 1990-1998, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w 1990 roku, radny Rady Miejskiej w latach 1990-1994, współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Ziemi Olkuskiej „Solidarność”.

Kazimierz Czarnecki – zmarł 28 stycznia – Honorowy Obywatel Olkusza. Za swoją działalność był odznaczony również: Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Metalowców, Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Rozwoju Ziemi Krakowskiej oraz Dla Województwa Katowickiego, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jego nazwisko zostało wpisane w 1976 r. do Księgi Zasłużonych Dla Ziemi Olkuskiej, a w 1980 r. do Księgi Ludzi Zasłużonych Dla Województwa Katowickiego.

Mosze Berger – zmarł 21 marca – Honorowy Obywatel Olkusza. Jego twórczy dorobek wnosi wkład w upowszechnianie wiedzy o historii Olkusza nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Warto dodać, że Mosze Berger swojej miłości do rodzinnego miasta dawał również wyraz uczestnicząc, dziś już jako jedyny rodowity Olkuszanin, w corocznych zjazdach potomków olkuskich Żydów, pod znajdującym się w izraelskim Holon pomnikiem Olkuszan, którzy zginęli podczas Holokaustu.

Wojciech Wadas – zmarł 19 maja – radny III, IV, V i VII kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 1998-1999, oddany społecznik.

Teresa Jasińska – zmarła 1 września – radna III kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 2000-2002, przewodnicząca Zarządu Osiedla Śródmieście.