Olkuszanie negatywnie o reklamach w przestrzeni publicznej

Ponad 600 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych, których celem było zebranie opinii Olkuszan na temat obecnych w przestrzeni publicznej reklam. Przez blisko miesiąc można było wyrażać swoją opinię poprzez ankiety w formie elektronicznej i papierowej. Wyniki nie są zaskakujące: zdecydowana większość respondentów uznała, że reklam jest zbyt dużo i należy podjąć działania w celu poprawy estetyki miejskiej w tym zakresie.

reklama 1 - Olkuszanie negatywnie o reklamach w przestrzeni publicznej

Wyniki badania w zasadzie potwierdziły nasze pierwotne przypuszczenia. Są one jednocześnie wyraźną wskazówką, że zainicjowane przez nas działania zmierzają w dobrym kierunku. Pozostaje jedynie kwestią czasu, byśmy przygotowali odpowiednie regulacje, które pozwolą rozwiązać ten, nawarstwiający się latami, chaos reklamowy – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

reklama 2 - Olkuszanie negatywnie o reklamach w przestrzeni publicznej

Z przygotowanego dla Gminy Olkusz raportu wynika, że plan wprowadzenia regulacji dotyczących umieszczania reklam posiada pełne umocowanie wśród mieszkańców. Jedynie niewielka liczba ankietowanych negowała potrzebę opracowania odpowiednich przepisów. Pojawiały się również głosy przeciwne wprowadzaniu nowych zasad również dla obiektów prywatnych. W zdecydowanej większości odpowiedzi wskazywano na potrzebę rozwiązania problemu reklam w przestrzeni miejskiej.

reklama 3 - Olkuszanie negatywnie o reklamach w przestrzeni publicznej

Pełna treść raportu z badań dotyczących reklamy w przestrzeni miasta i gminy Olkusz dostępna jest TUTAJ

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *