Olkusz zostanie zadłużony na 20 milionów złotych? Władze miasta odpowiadają

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, jakoby Gmina Olkusz miała niebawem zaciągnąć 20 milionów złotych długu. Do sprawy powstanowiły ustosunkować się władze Miasta i Gminy Olkusz.

lodowisko nowy sezon 18 - Olkusz zostanie zadłużony na 20 milionów złotych? Władze miasta odpowiadają

Na początku przedstawiciele olkuskiego magistratu pragnęli podkreślić, że prognoza emisji obligacji nie oznacza, że obligacje te z pewnością zostaną wyemitowane. Gmina Olkusz prognozowała bowiem emisję obligacji już w budżecie na 2018 rok. W wyniku uzyskanych oszczędności i wypracowania większych niż zakładano dochodów, zapis ten został jednak całkowicie usunięty. Na zakończenie dobiegającego końca już roku bilans spłaconych zobowiązań Gminy Olkusz za ostatnie cztery lata będzie wynosił 18,5 miliona złotych, przy całkowitym braku zaciągania nowych zobowiązań. W 2014 roku dochody Gminy Olkusz wyniosły 136,5 mln zł, przy zadłużeniu w wysokości 45,4 mln zł, co stanowiło 33,4% uzyskanych dochodów. Dla porównania, na zakończenie 2018 roku prognozuje się dochody w wysokości aż 185 mln zł., a stosunek zadłużenia do dochodów na zakończenie roku będzie wynosił już tylko 14,6%. Dobra kondycja finansów Gminy Olkusz, wyrażona m.in. choćby przedstawionym stosunkiem zadłużenia do dochodów, pozwala zatem zdaniem władz miasta realizować ambitne projekty inwestycyjne, które są współfinansowane ze środków zewnętrznych, a przede wszystkim Unii Europejskiej. Przypominamy, że na przyszły rok planowane są wydatki związane m.in. budową mieszkań przy ul. Witosa, poprawą bazy dydaktycznej olkuskich szkół i przedszkoli, rewitalizacją Parku „Czarna Góra”, „Dolinki” na Osiedlu Młodych czy dalszymi pracami w obrębie budynku dawnego starostwa i podziemi ratusza.

DSC 0005 - Olkusz zostanie zadłużony na 20 milionów złotych? Władze miasta odpowiadają

Dodatkowo, jak mówią przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej to najlepszy moment na to, by korzystać ze środków europejskich. Jeżeli nawet wkład własny sfinansowany byłby z obligacji, to w dalszym ciągu znacznie bardziej opłacalne jest sięganie po dofinansowanie, licząc się z późniejszą spłatą zobowiązań, niż finansowanie inwestycji w całości z budżetu Gminy Olkusz. Przykładowo, nasz samorząd skorzysta niebawem z 9 milionów złotych dofinansowania na rewitalizację Parku „Czarna Góra”. Gdyby Gmina Olkusz nie korzystała z dofinansowania, musiałaby na ten cel wyłożyć 14 milionów złotych wyłącznie z własnego budżetu, co według władz samorządowych postawiłoby realizację tej inwestycji pod znakiem zapytania.

Znaczna poprawa stosunku zadłużenia Gminy Olkusz do dochodów pozwoliła jej zaplanować emisję obligacji, która jest całkowicie bezpieczna dla miejskich finansów. Dobrą kondycję budżetu Gminy Olkusz potwierdza również fakt, że tylko w ciągu ubiegłego roku Gmina Olkusz wypracowała 16,3 mln złotych wolnych środków. Nawet gdybyśmy zdecydowali się w przyszłym roku dokonać emisji owych obligacji w maksymalnym zakresie, czyli tych 20 milionach złotych, to wówczas stosunek zadłużenia Gminy Olkusz do dochodów wynosiłby 24,6%, czyli znacznie mniej niż w 2014 roku. Na wydatki typowo inwestycyjne w 2019 roku przeznaczona zostanie kwota 32,4 miliona złotych – tłumaczy Rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Michał Latos.

Stanowisko władz Miasta i Gminy Olkusz jest więc takie, że nasza kondycja finansowa jest bardzo dobra, a konsekwentna spłata zobowiązań w ubiegłych latach pozwala teraz ambitnie wykorzystywać możliwości dofinansowania planowanych zadań ze środków Unii Europejskiej, ponieważ w przyszłości może okazać się, że możliwości uzyskania dofinansowania już nie będzie i Gmina te same prace będzie musiała wykonać wyłącznie ze środków własnych. Jakie natomiast jest Państwa zdanie na ten temat? Czy uważacie Państwo, że Olkusz powinien zaciągnąć wspomnianą pożyczkę? Serdecznie zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

One thought on “Olkusz zostanie zadłużony na 20 milionów złotych? Władze miasta odpowiadają

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *