Olkusz z dofinansowaniem na „Przystanek Niepodległość”

Projekt Olkusz – przystanek Niepodległość otrzymał 9 988 zł dofinansowania w ramach konkursu „Na 100 Niepodległa”, organizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego.

Spośród kilkuset wniosków z całej Polski wybrano 55 najciekawszych projektów, dotyczących przeprowadzenia zajęć lub warsztatów o tematyce historycznej, wśród których znalazł się wniosek olkuskiego magistratu. Maksymalne dofinansowanie wynosiło 10 000 zł. Projekt „Olkusz – przystanek Niepodległość” będzie realizowany od sierpnia do końca roku jubileuszowego. Warto dodać, że Gmina Olkusz jest jednym z sześciu wnioskodawców w Małopolsce wybranych w konkursie Fundacji, a jedynym z powiatu olkuskiego, które otrzyma wsparcie.

W ramach projektu zaplanowano kompleksowy cykl działań skierowanych do różnych grup odbiorców. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą brali udział w warsztatach „Niepodległość to ty”, prowadzonych przez wychowawców, podczas których będą samodzielnie tworzyć definicje patriotyzmu poprzez porównanie postaw młodych ludzi 100 lat temu i dziś. Z kolei uczniowie klas 4-8 wezmą udział w grze miejskiej „Niepodległość wśród nas”, podczas której będą odwiedzać miejsca w Olkuszu związane z wydarzeniami i osobami, które odegrały szczególną rolę w odzyskaniu niepodległości i rozwiązywać ciekawe zadania. Od połowy września do połowy listopada na Facebooku będzie trwał internetowy quiz „100 flag na 100 lecie niepodległości”. Co kilka dni na portalu będą zamieszczane pytania związane z odzyskaniem niepodległości na ziemi olkuskiej, a zwycięzcy otrzymają nagrody, czyli zestawy flag narodowych.

Kolejnym elementem projektu będzie bezpłatna wycieczka autobusowa „Śladami Niepodległości”, której uczestnicy odwiedzą miejsca związane z odzyskaniem niepodległości w Olkuszu i na ziemi olkuskiej. W ramach projektu zostanie opracowana i wydana drukiem książka oraz ulotka „Olkuszanie dla Niepodległości”, która będzie bezpłatnie rozdawana uczestnikom działań organizowanych w ramach projektu. Cały projekt „Olkusz – przystanek Niepodległość” będzie realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z partnerami, czyli szkołami podstawowymi z terenu miasta i gminy Olkusz oraz Samorządowym Zespołem Edukacji, Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, Klubem Przewodników PTTK „Ilkussia” w Olkuszu, Centrum Kultury w Bolesławiu, a także Muzeum Regionalnym PTTK i Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *